Vilkår for behandling af persondata i forbindelse med jobansøgninger, version 1.0

Nærværende er en orientering til jobansøgere om Brockstedt-Kaalund (BK) ’ s behandling af persondata i forbindelse med jobansøgninger.

BK’ s kontaktdata m.v.: Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab, cvr. nr. 34740178, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, info@bklaw.dk, tlf. + 45 87 22 80 80.

Din jobansøgning, inkl. de personoplysninger du har medtaget heri (typisk navn, adresse, kontaktdata og CV i bred forstand) behandles af BK som angivet i det følgende.

Ved modtagelse af uopfordrede ansøgninger vedr. stillinger, der ikke aktuelt eller potentielt i nær fremtid er behov for medarbejdere til, slettes ansøgningen.

Ved modtagelse af ansøgninger, der er belæg for at gemme, fordi der potentielt i ikke fjern fremtid vil kunne opstå behov for medarbejdere af den pågældende type, gemmes ansøgningen i en periode på et år, herefter slettes den fra vort system.

Ved modtagelse af ansøgninger i forbindelse med en opslået stilling, gemmer vi din ansøgning indtil stillingen er besat, herefter slettes den – medmindre der, selvom du ikke har fået stillingen, er belæg for at gemme den efter ovenstående kriterier (i så fald slettes den først efter 1 år).  

Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Formålet med vores persondatabehandling/de legitime interesser vi forfølger hermed, er rekruttering af kvalificeret personale.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. mand.

Dine oplysninger overføres ikke til lande uden for EU og EØS.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v. jfr. nærmere persondataforordningens artikel 15.

Du har ret til at få urigtige oplysninger vi har om dig slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os jfr. persondataforordningens artikel 17. – Denne ret kan du udøve ved at give os meddelelse om, at du ønsker ansøgningen slettet hos os, idet du har ombestemt dig og således ikke ønsker at søge en stilling hos os.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21.

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering, som led i vores rekruttering af medarbejdere.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!