​Brockstedt-Kaalunds betingelser for behandling af personoplysninger ifm. vores kontaktformular

Oplysninger Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab behandler

I forbindelse med administration af vores kontaktformular, behandler vi ved Brockstedt-Kaalund Advokatpartnerselskab, Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, info@bklaw.dk, tlf. 87 22 80 80 nedenstående oplysninger (i det omfang, du har afgivet oplysningerne i kontaktformularen):

  • Navn
  • E-mail-adresse
  • Postnummer
  • By
  • Virksomhed
  • Telefonnummer

Oplysningerne benytter vi i forbindelse med følgende: 

Til at kunne kontakte dig og for at have en vis ”forgrundsviden” om baggrunden for dit ønske om vores henvendelse til dig, så vi er forberedt på, hvem du er, når vi ringer/skriver til dig. 

Videregivelse til 3. mand

Oplysningerne vi behandler, videregiver vi ikke til 3. mand.
 

De hensyn, der nødvendiggør vores behandling af persondata 

Det hensyn, der ligger bag vores behandling af persondata, er følgende:
At kunne behandle din anmodning om at blive kontaktet på en hensigtsmæssig måde.

Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne er:

Vores hjemmel til persondatabehandlingen er persondataforordningens artikel 6, 1., litra a og b.
 

Hvor længe vi opbevarer oplysningerne

Dine personoplysninger gemmer vi, indtil vi har haft kontakt til dig. Viser det sig, at der skal oprettes en sag, vil dine afgivne oplysninger dog i sagens natur blive gemt i sagen og først blive slettet i forbindelse med sagens makulering.
 

Dine rettigheder

Du har ret til på begæring at få indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 15.
Du har ret til på begæring at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger om dig indsamlet af os, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.
Du har ret til at kræve oplysninger, vi opbevarer om dig slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet, samt i visse andre tilfælde, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 17.
Du har ret til at kræve behandlingen af oplysninger vedr. dig begrænset i visse situationer, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.
Du har ret til at modtage oplysninger, vi har registreret om dig, samt til at få dine data flyttet til 3. mand, jfr. nærmere reglerne om dataportabilitet i persondataforordningens artikel 20.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis du mener, at vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.

Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at dine data ikke kommer i andres hænder.
Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.
Personoplysningerne beskyttes af password og er ikke tilgængelige fra internettet

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!