Ekspropriation 

Ekspropriation

Kontaktpersoner

Myndighederne har ifølge grundlovens § 73 mulighed for at ekspropriere din ejendom, ”hvis almenvellet kræver det”. Dette gælder både for erhvervsejendomme og for private.

Ekspropriation kan ske på mange måder og kan således f.eks. omfatte:

• Hele ejendommen
• En del af ejendommen
• Midlertidig råden over ejendommen som arbejdsareal
• Begrænsninger for ejendommen, som eksempelvis færdselret og byggelinier

Ekspropriation er for de fleste et drastisk og ubehageligt indgreb, og det kan virke uigennemskueligt, hvorledes sagen skal gribes an, og hvilke krav om erstatning du kan stille, så du kan få det bedste ud af situationen. Vi hjælper dig gennem ekspropriationsprocessens faser og rådgiver dig undervejs, og herunder varetager vi kommunikationen med kommissarius (Staten) eller kommunen i din ekspropriationssag.

Generelt kan der i tilfælde af ekspropriation stilles krav om erstatning for dit tab f.eks. ejendomserstatning, ulempeerstatning og erstatning for særlige installationer. Der kan tillige fås godtgørelse for rimelige udgifter til sagkyndig bistand, ligesom selve erstatningen er skattefri. Vi hjælper dig med at skaffe den rigtige erstatning for din ejendom og de gener, der er forvoldt i forbindelse med ekspropriationen. 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!