Erhvervslejeret 

Erhvervslejeret

Kontaktpersoner

David Spangholm
Advokat Jens Fuglsang Christensen
Advokat Tom Jensen

Tvister om lejeret drejer sig i de fleste tilfælde om konflikter mellem udlejer og lejer på grund af:

• Huslejens størrelse – herunder lejeforhøjelser eller lejenedsættelser
• Misligholdelse af lejeaftalen eller lejemålet
• Ophør af lejemålet grundet manglende betaling eller misligholdelse
• Fraflytningsopgør og tilbagebetaling af depositum

Lejeretten er kompleks, og der er mange faldgruber i forbindelse med indgåelsen af en lejekontrakt. Boliglejeretten beskytter særligt lejer og kan i reglen ikke fraviges ved individuelle aftaler mellem lejer og udlejer. Dette gælder også den almene boliglovgivning, der regulerer forholdet mellem lejere og almene boligforeninger. Erhvervslejeretten giver større aftalefrihed mellem parterne. Aftalefriheden bevirker, at erhvervslejekontrakter ofte er udarbejdet meget forskelligt. En standardkontrakt eller en blanket er i reglen ikke nok. Fælles for boliglejeretten og erhvervslejeretten er dog, at udlejer har begrænsede muligheder for opsigelse af lejer. I alle tilfælde er det afgørende at have en god og gennemarbejdet lejekontrakt. Lejeretten er under konstant udvikling, så det er vigtigt løbende at få sine lejekontrakter ajourført for at sikre de værdier der investeres i et lejemål. Det gælder både for lejer og udlejer.

Brockstedt-Kaalund har i mere end 75 år rådgivet almene boligforeninger, private udlejere samt virksomhedsejere indenfor både boliglejeretten og erhvervslejeretten.

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!