Familieret & arv 

Familieret & arv

Kontaktpersoner

Advokat Steen Husbjerg
Advokat Emma Hertel Theilmann
Sine Andreassen
Charlotte Beck
Advokat Christina Ruby

Brockstedt-Kaalunds familieretsafdeling består af et stort team af eksperter indenfor familie- og arveret. Vores advokater lægger stor vægt på en tæt dialog og et nært samarbejde om sagen, så vi finder den løsning, der passer til netop jeres forhold.

Brockstedt-Kaalunds specialister i familie- og arveret hjælper bl.a. ved: 

- Rådgivning om arveloven og oprettelse af testamenter 
- Oprettelse af fuldmagter og værgemål
- Rådgivning om formueforhold i ægteskabet f.eks. oprettelse af ægtepagter
Bodelinger i forbindelse med separation/skilsmisse og samlivsophævelse
Forældremyndighedskilsmissebørns bopæl og samvær
Tvangsfjernelse af børn 
Børnebortførelse
Adoption

​Brockstedt-Kaalund er medlem af Danske Familieadvokater og Foreningen af Familieretsadvokater.

Kontakt Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Læs mere om advokat Karen Marie Jespersen her... 

Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Læs mere om advokat Emma Hertel Theilmann her...

Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Læs mere om advokat Christina Ruby her...

Advokatfuldmægtig Charlotte Snorre Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Læs mere om advokatfuldmægtig Charlotte Beck her...

Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk
Læs mere om advokatfuldmægtig Sine Andreassen her...

Familieretsadvokaten.dk

Læs mere om Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater og find information om familieret, arveret, skilsmisse, bodeling, testamenter, fuldmagter m.m. her...

Arveforhold er ofte et emne, som vi "glemmer" at tage stilling til, fordi det er tabubelagt, og de fleste ikke ønsker at tale om døden, og hvad der skal ske med arven efter sig. Ikke desto mindre er det en god idé at tage stilling og eventuelt få lavet et testamente, hvis ikke for din egen skyld, så for de efterladtes og for at sikre familiefreden.

Brockstedt-Kaalunds familieretseksperter tilbyder en uforpligtende GRATIS telefonsamtale omkring dine arveforhold. Det er vores erfaring, at vi er gode til at stille de spørgsmål, der skal til for at afklare, om du/I har brug for yderligere rådgivning eller en mere uddybende snak omkring jeres arveforhold. Ring eller mail til advokat Karen Marie Jespersen, advokat Eva Østerlund, advokat Marie Rud Hansen, advokat Emma Hertel Theilmann, advokatfuldmægtig Charlotte Beck eller advokatfuldmægtig Sine Andreassen og aftal et møde.

Læs mere om testamente og arv her...

Er du på vej til at blive forælder? - eller er lige blevet det? Som nybagte forældre kan der være mange spørgsmål, der trænger sig på. 

Silkeborg Kommune tilbyder nu som et helt nyt tiltag kursus i livet som forældre. Kurset har fået navnet "Familieiværksætterne". Der står en masse frivillige kræfter, som bankrådgivere, sundhedsplejersker og advokater bag kursusforløbet, som strækker sig over 15 mdr. Brockstedt-Kaalunds familieretsteam deltager med undervisning inden for de juridiske aspekter ved at blive en familie.

Se artikel fra MJA her eller læs mere om kursus for nybagte forældre på kommunens hjemmeside her.    

Når mor og far skal skilles, er det som oftest børnene, der betaler den højeste pris. Hvordan deler I børnene? Spørgsmål om, hvem der skal have forældremyndigheden, eller om den skal deles, og samvær, fylder meget i en skilsmisse, og kan være svære at nå til enighed om.  

I Brockstedt-Kaalunds familieretsteam er vi vant til at håndtere disse følelsesladede spørgsmål og svar, og vi rådgiver jer som forældre i den svære situation, men altid med udgangspunkt i, hvad der er bedst for børnene. Vi varetager først og fremmest børnenes tarv og søger at mægle mellem jer som forældre og skabe dialog for at gennemføre skilsmissen så gnidningsløst som muligt.

I nogle tilfælde er det ikke muligt at finde en løsning mellem forældrene, og så involveres myndighederne for at træffe en afgørelse i sagen. Vi har stor erfaring i at bistå jer ved møder med Statsforvaltningen og agere mellemmand, ligesom vi er vant til at føre retssager om forældremyndighed og bopæl.

Læs mere om skilsmisse, separation, forældremyndighed, børns bopæl og samvær med børn...

Når dit barn skal fjernes fra jeres hjem på grund af vanskeligheder i hjemmet bryder hele familiesfæren sammen. Det er det største indgreb man kan gøre i en familie. Derfor er det vigtigt for dig som forældre at have en uvildig rådgiver, som kan hjælpe jer i den svære situation.
 
Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater kender loven og ved, hvad der er muligt både for jer som forældre og for kommunen, som har bestemt, at jeres barn skal anbringes uden for hjemmet. Vi taler med jer om jeres problemer og varetager dialogen med kommunen. Endelig vurderer vi, hvad der i jeres situation er bedst for jer som familie og for jeres barn. Vi tænker på og handler ud fra barnets tarv, og i visse tilfælde kan det være en fordel for barnet og forældrene, at barnet bor et andet sted end hjemme i en periode. 

Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater fungerer enten som advokater for jer som forældre eller for barnet, da barnet også skal have sin egen advokat.

Læs mere om tvangsfjernelse her...

Det sker desværre med jævne mellemrum, at en forurettet forælder får bortført sit barn i afmagt over afgørelsen i deres skilsmissesag.  Baggrunden for en så drastisk og desperat handling er som oftest strid omkring samvær med barnet, forældremyndighed eller bopæl.

Det er en meget ulykkelig situation for dig som den efterladte forælder, og barnet som i forvejen led afsavn på grund af forældrenes skilsmisse, bliver nu fuldstændig afskåret fra sin ene forælder. Samtidig er det en kriminel handling.

I denne situation er det strengt nødvendigt, at du som den tilbageblevne forælder prøver at holde hovedet koldt, bliver på den rigtige side af loven og lader din advokat lede slagets gang.  Brockstedt-Kaalunds advokater kender lovgivningen - også den internationale, og vi vil hjælpe dig med at få dit barn retmæssigt tilbage igen.

Læs mere om børnebortførelse her...

Læs mere om børnebortførelser på Børne- og Socialministeriets hjemmeside her...
 

Selvom det kan være svært at forstå, så sker det desværre, at børn bliver udsat for forbrydelser i form af vold eller seksuelle overgreb.

Det er en ekstrem svær følelsesmæssig situation for dig som forælder og ikke mindst dit barn, som kan have svært ved at kende forskel på rigtigt og forkert.  Det er meget vigtigt, at situationen bliver håndteret rigtigt, at du får snakket med barnet om det, hvis muligt, og får rådgivning både til dig og dit barn. 

Brockstedt-Kaalund hjælper dit barn som bistandsadvokat under politiets efterforskning og i straffesager.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!