Fonde

Vi tilbyder specialiseret rådgivning inden for fondsretten.

En fond er en selvejende juridisk institution, hvorfor der gælder nogle helt særlige regler for fonde. Der er intet ejerskab af fonden men i stedet en bestyrelse, som skal bestyre fondens midler og sørge for, at fondens formål efterleves af bestyrelsen. Fonde er underlagt en række regler i fondsloven, ligesom der findes en række uskrevne retsgrundsætninger for fonde.

Vi rådgiver inden for alle juridiske områder af fondsretten og primært følgende områder:
• Stiftelse af fonde, herunder særlige forhold man skal være opmærksom på
• Rådgivning af fondens bestyrelse om bestyrelsens rettigheder, pligter og ansvar
• Rådgivning om fondens bundne kapital og fondens uddelinger
• Vedtægtsændringer, herunder ansøgning til Civilstyrelsen og/eller Erhvervsstyrelsen
• Sammenlægning af fonde
• Opløsning af fonde

I forhold til den skatteretlige regulering af fonde samarbejder vi oftest med erfarne revisorer inden for området.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!