Forsikring 

Forsikring

Hos Brockstedt-Kaalund varetager vi alle forsikringsretlige aspekter inden for private forsikringer.

Private forsikringer kan blandt andet være pensionsforsikringer, erhvervsevnetabsforsikringer samt ulykkes- og livsforsikringer. 

Derudover behandler vi sager vedrørende eksempelvis ejerskifteforsikringer, hus- og indboforsikringer. Det kan være sager, som vedrører forsikringsskader på ejendom, herunder erstatningsopgørelse i forbindelse med brand, forureningsskade, skader ved nybyggeri eller lignende.

Vi rådgiver generelt om policeforhold, ansvarsforhold forbundet med dine forsikringer samt dækningsforhold. Derudover varetager vi kommunikationen med dit forsikringsselskab. I tilfælde af tvist med forsikringsselskabet fører vi sagen ved retten. 

Et vigtigt aspekt er i den forbindelse at få undersøgt mulighederne for eventuel dækning ved enten retshjælp eller fri proces. 

Desuden varetager vi sager omhandlende arbejdsskadeforsikringer. I disse sager er det arbejdsskadestyrelsen, der afgør, om der kan gives erstatning og i givet fald udmåler erstatningen. I sådanne sager vil der også være mulighed for at anke afgørelsen til Ankestyrelsen.

Sidst men ikke mindst bistår vi ved behandling af sager ved Ankenævnet for Forsikring.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!