Inkasso & realkreditinkasso 

Inkasso & realkreditinkasso

Kontaktpersoner

Advokat Tom Jensen
Advokat Emil Revsgaard Larsen

Brockstedt-Kaalund har fokus på effektiv inkasso, der giver kunden det bedst mulige resultat på bundlinjen. Med andre ord har vi fokus på hurtighed kombineret med vedholdenhed og tilgængelighed.

Det er vores erfaring, at inddrivelsesmulighederne er højest og bundlinjen bedst med tilpassede individuelle løsninger til den enkelte kunde.

Hver kunde hos os har én fast kontaktperson, som behandler sagen fra start til slut.

Vi udsender inkassobrev eller rykkerbrev senest 24 timer efter sagens modtagelse.

Vi er RKI-partner og Debitor Registeret og online koblet op på Motorregisteret.

Realkreditinkasso

Hos Brockstedt-Kaalund varetager vi udover almindelige inkassosager, også realkreditinkasso. Realkreditinkasso er tilfælde, hvor ejeren af en fast ejendom ikke betaler afdrag til sin kreditforening og således sendes til inkasso af kreditforeningen. Der vil i disse sager altid være pant i fast ejendom, hvorfor disse sager ofte har et lidt andet forløb end almindelige inkassosager. I visse tilfælde ender en realkreditinkassosag med gennemførelse af en tvangsauktion over den berørte ejendom med henblik på at inddrive restancerne til panthaverne
.
Vi løser blandt andet følgende opgaver inden for realkreditinkasso:

• Henstand eller afdragsordning
• Udlæg i fast ejendom
• Gennemførelse af tvangsauktion eller salg af ejendommen
• Retsforfølgning mod selvskyldnerkautionister
• Hjemtagelse af auktionsskøde

 

I modsætning til inkassobureauer leverer Brockstedt-Kaalund individuelle inkassoløsninger, der matcher enhver virksomheds konkrete behov.

Vores koncept

Når vi modtager en henvendelse omkring en dårlig betaler, tager vi indledningsvist en snak om sagen og den pågældende kunderelation, således at vores forventninger omkring håndtering af sagen afstemmes. Umiddelbart herefter og senest 24 timer efter modtagelsen af sagen sender vi inkasso- eller rykkerbrev til skyldner. 

Derudover tilbyder vi hos Brockstedt-Kaalund:
 
• at du som kunde tilknyttes en fast kontaktperson.
• dig direkte elektronisk adgang til at følge dine inkassosager dagligt.
• nøje vurdering af den enkelte sag, og du modtager en individuel anbefaling om sagens retlige forløb inden inkasso påbegyndes.
• at alle inkassosager behandles af en advokat med speciale i inkasso.
• at alle sager behandles efter fast pris.
 
Som kunde hos os tilbyder vi dig desuden flere gratis ydelser:
 
• løbende juridisk rådgivning om inkasso via e-mail eller telefon.
• mulighed for at modtage skræddersyede rykkere- og påmindelsesbreve til brug i din virksomheds egen behandling af inkassosager.
• undervisning i inkasso for relevante medarbejdere.

Sagsbehandling

Vores sagsbehandling foregår naturligvis i overensstemmelse med de advokatetiske regler og reglerne om god inkassoskik. Det vores ansvar, at skyldner tager vores henvendelser alvorligt.
Brockstedt-Kaalunds erfarne medarbejdere har høj moral og situationsfornemmelse, men også gennemslagskraft, når det er påkrævet. 

International inkasso

Brockstedt-Kaalund er endvidere medlem af sammenslutningen LNI Oasis, som er et verdensomspændende netværk af advokatvirksomheder i mere end 50 lande med over 5.000 deltagende advokater, og derved kan vi også tilbyde dig adgang til enhver form for kompetent advokatbistand i udlandet.

BK online inkasso er et af vores svar på tilgængelighed. Med BK online inkasso giver vi dig let adgang til at følge, kommentere og opdatere dine inkassosager. 
BK-online inkasso er en internetbaseret løsning, som giver dig adgang til dine sager 365 dage om året. Via en log-in kode kan du straks få en fuld opdateret status på sagen, herunder, hvornår og hvad næste skridt i sagen er.

 

Vores inkassoteam står klar til at løse dine inkassosager. Vi er specialister i at behandle inkassosager for erhvervsdrivende virksomheder - store som små. 
Med afsæt i et solidt fagligt fundament og mange års erfaring tilbyder vi hurtig og effektiv sagsbehandling, som giver direkte resultater på bundlinjen i din virksomhed.
Hurtighed, faglighed og tilgængelighed er de parametre, vi arbejder ud fra, og vi behandler naturligvis alle inkassosager individuelt med et højt etisk niveau. 
Sagens forløb planlægges i samarbejde med kunden, således at vi får afstemt forventninger fra begyndelsen.

Kontakt os

Kontakt vores leder af inkassoafdelingen, advokat Marianne Sørensen, som står i spidsen for vores team af dygtige advokater og sagsbehandlere.
Alle medarbejdere i inkassoteamet har gennem en længere årrække beskæftiget sig indgående med inkasso, og vi har således et godt greb om, hvordan en inkassosag skal føres.

Ring til os på tlf. 87 22 80 80 eller send en mail til inkasso@bklaw.dk - vi skaffer dig dine penge!

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!