Leje af bolig 

Leje af bolig

Kontaktpersoner

Advokat Jens Fuglsang Christensen

Har du problemer med din udlejer? – eller er kommet i klemme på grund af en dårlig eller upræcis lejekontrakt? 

De fleste konflikter mellem en lejer og vedkommendes udlejer opstår på grund af:

• Huslejens størrelse – lejeforhøjelser eller lejenedsættelser
• Misligholdelse af lejeaftalen eller lejemålet
• Ophør af lejemålet grundet manglende betaling eller misligholdelse
• Fraflytning og tilbagebetaling af depositum

Lejeretten er kompleks, og der er mange faldgruber både for lejer og for udlejer ved indgåelsen af en lejekontrakt. Boliglejeretten beskytter især lejeren og kan i reglen ikke fraviges ved individuelle aftaler mellem lejer og udlejer. Dette gælder også den almene boliglovgivning, der regulerer forholdet mellem lejere og almene boligforeninger. Som lejer er du altså godt beskyttet af lejeloven, idet udlejer eksempelvis kun har begrænsede muligheder for opsige dit lejemål eller ændre på dine lejevilkår. I alle tilfælde er det dog afgørende at have en god og gennemarbejdet lejekontrakt, hvor du og udlejer på forhånd har afstemt rettigheder og pligter, så du ikke kommer ud for ubehagelige overraskelser, mens du er lejer, eller når du vil ud af lejemålet. Det kan spare mange ærgelser og penge at få en kyndig advokat til at bistå med udformningen af en lejekontrakt. Vi bistår gerne hermed samt giver råd og vejledning omkring rettigheder og pligter i eksisterende lejekontrakter.

Brockstedt-Kaalund har i mere end 75 år rådgivet både privatpersoner og almene boligforeninger, private udlejere samt virksomhedsejere indenfor både boliglejeretten og erhvervslejeretten.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!