Skat & moms 

Skat & moms

Kontaktpersoner

Advokat Andreas Brødsgaard Schnoor
Søren Egede Schulz

Skat og moms er områder, der altid bør være fokus på i en hvilken som helst virksomhed.

De skattemæssige forhold har stor indflydelse på ethvert tiltag af økonomisk karakter i en virksomheds forretningsudvikling, f.eks. ved omlægning af selskabsstruktur eller generationsskifte. Ofte vil det også kunne betale sig løbende at vurdere, om jeres virksomhed har den mest optimale selskabsstruktur i forhold til diverse skatter og afgifter.
 
Moms er der i de senere år kommet særligt fokus på, idet reglerne herfor i høj grad påvirkes af EU-domstolenes fortolkning og dermed får væsentligt betydning for erhvervslivets anvendelse af reglerne i praksis.

Vi behandler primært sager inden for skat og moms vedrørende:

• Etablering og ændring af selskabsstruktur
• Virksomhedsoverdragelse
• Omstruktureringer i form af fusion, spaltning, aktieombytning,
  tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse
• Generationsskifte
• Rekonstruktioner
• Aktionær- og selskabsbeskatning, herunder sambeskatningsforhold
• International skatteret, herunder dobbeltbeskatning
• Momsfradrag
• Momsfritagelse
• Retssager i det skatteretlige klagesystem og for domstolene
• Incitamentsordninger
• Skat ved køb eller salg af fast ejendom  
• Personbeskatning

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!