Advokat Anders Hammer Hansen

Vidste du at...

- jo tidligere du involverer din advokat i dit problem, jo større er sandsynligheden for en succesfuld og hurtig løsning?

Anders Hammer Hansen

København
Advokat (H), partner
Direkte tlf: 
+45 33 34 74 04
E-mail: 

Anders Hammer Hansen beskæftiger sig med insolvensret, herunder konkursbobehandling og rekonstruktioner. Derudover beskæftiger han sig med ansættelsesret samt flere erhvervsretlige discipliner, herunder selskabsret og virksomhedsoverdragelser.
 
Han har gennem flere år specialiseret sig inden for insolvensret. I denne forbindelse repræsenterer han lønmodtager og lønmodtagerorganisationer i forbindelse med indgivelse af konkursbegæring samt i forbindelse med tvister og retssager mod blandt andet konkursboer. Anders holder jævnligt kurser for lønmodtagerorganisationer vedrørende lønmodtageres retstilling i relation til insolvente virksomheder.

Herudover varetager Anders også øvrige kreditorers interesser i forbindelse med virksomhedsophør, ligesom han rådgiver nødlidende virksomheder.

Anders er certificeret som insolvensretsadvokat hos Danske Insolvensadvokater.
Han har endvidere kompetencer inden for ansættelsesretten, hvor han på specialistniveau rådgiver om juridiske forhold og fører retssager for byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten på vegne af lønmodtagere, relateret til særligt afskedigelsesspørgsmål.

Endelig arbejder Anders med gængse erhvervsretlige discipliner, herunder blandt andet selskabsret, virksomhedsetablering- og overdragelser samt omstruktureringer.
 

Baggrund

Anders Hammer Hansen er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2006 og blev beskikket som advokat i 2009. Han fik i 2011 møderet for Landsretten og i 2018 møderet for Højesteret.
Anders har siden begyndelsen af 2010 været partner i firmaet, der i dag hedder Brockstedt-Kaalund.

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!