Vidste du at...

- du som tiltalt eller sigtet selv har ret til at vælge din forsvarer?
Læs mere om strafferet.

Charlotte Møller Larsen

København
Advokat (H), partner
Direkte tlf: 
+45 33 34 74 03
Mobil: 
+45 40 21 49 68
E-mail: 

Charlotte Møller Larsen beskæftiger sig med straffesager samt insolvensret, herunder gældssaneringer og konkursbobehandling.

Hun har gennem adskillige år specialiseret sig i at føre straffesager ved by- og landsretterne som forsvarsadvokat. Charlotte er beneficeret ved retterne i Glostrup, Frederiksberg, Lyngby og Østre Landsret, og hun er dermed blandt de af Justitsministeriet særligt udvalgte til at føre straffesager. Charlotte har således et betydeligt kendskab til alle aspekter af strafferetten, herunder erfaring med førelse af sager lige fra færdselsret, berigelseskriminalitet, til personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Charlotte fungerer tillige som bistandsadvokat for forurettede i straffesager.

Charlotte har de seneste år fungeret som forsvarer i nogle af de mest profilerede straffesager i Danmark og har i denne forbindelse ligeledes varetaget sine klienters interesse i medierne. På denne baggrund er Charlotte ofte det foretrukne valg som forsvarer i små såvel som store straffesager.

Herudover har Charlotte gennem knap 20 år specialiseret sig inden for insolvensret, hvor hun er en del af kontorets team, der behandler konkursboer. Hendes hovedspeciale inden for insolvensretten er dog gældssaneringer, hvor hun sammen med advokat Ole Larsen er fast tilknyttet Sø- og Handelsrettens Skifteret som medhjælper på gældssaneringer, ligesom hun løbende yder rådgivning om gældssaneringer, herunder gældssanering i konkurs.

Endelig har Charlotte erfaring inden for familieret, hvilket i dag hovedsagligt er specificeret til behandling af sager om forældremyndighed.
  

Baggrund

Charlotte er uddannet fra Århus Universitet i 1993, og blev beskikket som advokat i 1996. I 2001 fik hun møderet for Landsretten.

Hun blev i 2007 beneficeret som forsvarsadvokat i retterne i Lyngby, på Frederiksberg, i Glostrup og Østre Landsret.

Charlotte er certificeret insolvensretsadvokat. Derudover er Charlotte medlem af bestyrelsen for Foreningen af beskikkede forsvarere i omegnsretterne.

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!