Vidste du at...

- virksomheder med dårlig økonomi oftest kan reddes med en rekonstruktion?  
- men kom til din advokat i god tid.

Ole Larsen

København
Advokat (H), partner
Direkte tlf: 
+45 33 34 74 01
Mobil: 
+45 20 14 44 62
E-mail: 

Ole Larsen beskæftiger sig med insolvensret, herunder konkursbobehandling, rekonstruktioner og gældssaneringer. Derudover beskæftiger han sig med straffesager og ansættelsesret.

Han har gennem flere årtier specialiseret sig i insolvensret. I den forbindelse har Ole manifisteret sig som en af de førende danske advokater inden for behandling af konkursboer samt rådgivning til nødlidende virksomheder. Ole har tidligere undervist på advokatfuldmægtiguddannelsen og underviser i dag dommerfuldmægtige i konkursret, likvidationer og gældssanering. Ligeledes underviser han i gældssanering som led i obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Ole er endvidere tilknyttet Sø- og Handelsrettens Skifteret som fast medhjælper i konkurs- og gældssaneringssager og er certificeret som insolvensretsadvokat hos Danske Insolvensadvokater.

Desuden har Ole specialiseret sig i at føre straffesager ved by- og landsretterne som forsvarsadvokat. Han er på denne baggrund blevet beneficeret ved retterne i Glostrup, Frederiksberg og Lyngby, og han er dermed blandt Justitsministeriets særligt udvalgte til at føre straffesager. Ole har således et betydeligt kendskab til alle aspekter af strafferetten.

Endelig har Ole kompetencer inden for ansættelsesret, hvor han på specialistniveau rådgiver om juridiske forhold og fører rets- og voldgiftssager relateret til særligt afskedigelse af ansatte med tjenestemandslignende status.

Ole har udgivet en bog om gældssanering ved titlen  ’Gæld’, som er publiceret af  Nyt Juridisk Forlag A/S.
 

Baggrund

Ole blev beskikket som advokat i 1984. Han har møderet for Landsretten og for Højesteret.

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!