Søren Egede Schulz

Vidste du at...

- du som privatperson kan få offentligt tilskud til rådgiverudgifter i klagesager inden for skatte- og afgiftsområdet? –helt op til 100% hvis sagen vindes.

Søren Egede Schulz

Silkeborg
Advokat (H)
Direkte tlf: 
+45 69 13 71 36
Mobil: 
+45 40 16 83 33
E-mail: 

Søren Egede Schulz arbejder fortrinsvis med generel erhvervsret, hvor han har særlige kompetencer inden for løsning af tvistemål og førelse af retssager, selskabsret samt virksomhedsoverdragelser.

Søren har betydelig erfaring i at føre komplekse retssager, hvor det f.eks. er nødvendigt at afholde syn og skøn eller gennemføre andre ekstraordinære processkridt.

Som et led i den selskabsretlige rådgivning varetager Søren eksempelvis stiftelser af selskaber, fusioner og spaltninger samt skattefri virksomhedsomdannelser.

Derudover beskæftiger Søren sig ofte med virksomhedsoverdragelser, og gennem sin karriere har han forestået overdragelsen af talrige virksomheder.

Søren er oprindeligt bankuddannet og tidligere ansat gennem 9 år i Jyske Bank, hvor han endvidere gennemførte uddannelsen HD i finansiering. Med det i bagagen har Søren en særdeles god forståelse for økonomiske sammenhænge eksempelvis evnen til at læse et regnskab, hvilket Søren drager stor fordel af i sit arbejde med netop selskabsret og virksomhedsoverdragelser.

Søren arbejder resultatorienteret med stort fokus på at bevare økonomien i sagen. I sit arbejde stræber Søren altid efter at give kunden en så god oplevelse, at dette kan skabe grobund for et langvarigt samarbejde fremover.

Udover diverse bestyrelsesposter deltager Søren aktivt i Silkeborg Rotary, hvor han i 2011 har fungeret som præsident. Endelig er Søren som inkarneret SIF tilhænger meget ofte at se på tribunen ved hjemmekampene.
 

Baggrund

Søren blev uddannet cand. jur. i 1998 og fik sin beskikkelse som advokat i 2001. Han blev ansat ved det daværende Brockstedt-Rasmussen i 1998, hvor han opnåede møderet for Landsret i 2001 og for Højesteret i 2006.

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!