Nyheder

120-sygedagsreglen

Efter to nye domme har Højesteret nu klarlagt reglerne for beregningen af sygefravær i forbindelse med opsigelse.

Søn- og helligdage samt andre arbejdsfrie dage kan ikke indgå i beregningen af de 120 sygedage, der er fastsat i funktionærloven. Det er det faktiske fravær, der skal medregnes, når antallet af sygedage skal beregnes. I tilfælde hvor en medarbejder ønsker at arbejde på nedsat tid pga. sygdom, er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at acceptere dette, og sygedagene skal alligevel medregnes fuldt ud.

120-sygedagsreglen

I forbindelse med de to sager skulle Højesteret tage stilling til, om to virksomheder havde beregnet deres ansattes sygefravær korrekt. I den ene sag havde medarbejderen været deltidssygemeldt, og virksomheden havde beregnet sygefraværet som et gennemsnit og med søn- og helligdage inkluderet. I den anden sag havde en fuldtidssygemeldt medarbejder tilbudt at genoptage arbejdet på deltid, men virksomheden havde afvist tilbuddet pga. driftsmæssige årsager.

Konklusionen efter begge sager blev, at en arbejdsgiver ikke har pligt til at acceptere en medarbejders tilbud om deltidssygemelding, og det vil derfor ikke få indflydelse på beregningen af sygedage. Samtidig skal arbejdsfrie dage ikke indgå i beregningen.

Du kan læse mere om de to domme her:
Højesterets dom afsagt onsdag den 22. november 2017 - sag 44/2017...
Højesterets dom afsagt onsdag den 22. november 2017 - sag 321/2016

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål til 120-sygedagsreglen, er du velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalunds advokat Jørgen Dreyer på tlf. 69 13 71 42 eller e-mail jdr@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!