Nyheder

Husk advokaten ved dit boligkøb eller -salg

Køb og salg af fast ejendom er en omstændig proces, og derfor bør både køber og sælger rådføre sig hos specialister for at sikre sig bedst muligt.

Det havde eksempelvis været hensigtsmæssigt i en nyligt afgjort sag fra Vestre Landsret, hvis sælger havde haft advokatrådgivning og derved havde undgået at skulle betale erstatning og retssagsomkostninger for ”at have tilsidesat sin loyale oplysningspligt”. 
Retten fastslog, at sælger skulle betale erstatning, fordi de uagtsomt havde glemt at oplyse om et brev fra kommunen, hvori det blev nævnt, at der måske skulle ske omlægning fra fælles- til separat kloak.
Landsretten skrev: ”Landsretten finder, at sælger må have indset, at en sådan oplysning var væsentlig og relevant for køber. Ved ikke at have oplyst køber herom, finder landsretten, at sælger har tilsidesat deres loyale oplysningspligt, og at der derfor foreligger en ansvarspådragende mangel.”

Du behøver heldigvis hverken at kende til den loyale oplysningspligt, uagtsomhed eller ansvarspådragende mangler. Hvis du er i tvivl om, hvad der er relevant at nævne som sælger, eller hvad du som køber skal være særligt opmærksom på, så kontakt en af vores boligadvokater ved Brockstedt-Kaalund.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

For kompetent rådgivning, er du velkommen til at kontakte vores specialister i fast ejendom.

Advokat Allan Kobæk, tlf. 69 13 71 48 eller e-mail ako@bklaw.dk 
Advokat Jens Fuglesang Christensen, tlf. 69 13 71 40 eller e-mail jfc@bklaw.dk
Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller e-mail kmj@bklaw.dk 
 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!