Nyheder

Ændringer af selskabsloven er trådt i kraft

Hvad betyder den reviderede selskabslov for din virksomhed? 

Den 15. marts 2015 er de resterende ændringer af selskabsloven trådt i kraft. Nogle af de væsentligste ændringer i selskabsloven er nævnt herunder:

 

•    Mulighed for delvis indbetaling af overkursen i anpartsselskaber, hvis der er tale om stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvor der alene indskydes kontanter. Efter de hidtil gældende regler skulle en overkurs i anpartsselskaber altid indbetales helt. 

•    Der er alene krav om en åbningsbalance ved en stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvis stiftelsen eller kapitalforhøjelsen sker ved indskud af en bestående virksomhed. Dette er en lempelse i forhold til tidligere, hvor der også var krav om åbningsbalance ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et selskab. 

•    Det er muligt at give en stiftelse regnskabsmæssig virkning tilbage i tid, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed.

•    Kreditorernes anmeldelsesperiode ved blandt andet fusioner og spaltninger er ændret, således at anmeldelsesperioden udløber 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse om den påtænkte transaktion. Anmeldelsesfristen løber nu fra et senere tidspunkt end tidligere, hvor fristen regnedes fra tidspunktet for beslutningen af den pågældende transaktion. 

•    Mulighed for såkaldt straksomdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber.

Har du spørgsmål til den reviderede selskabslov eller ønsker du at vide mere, så kontakt Henrik Lyhne på  
T: 6913 7150 eller E: hyl@bklaw.dk.
 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!