Nyheder

​Aftaler under COVID-19-krisen

Skriftlighed er vigtig

Mens hele verden er i Corona-undtagelsestilstand, indgås der mange aftaler, der afviger fra almindelig praksis mellem samarbejdspartnere og kontaktparter. Kreditorer - der har mulighed for det - holder måske lidt igen med at inddrive gæld, og der gives henstand på leje, laves særlige prisaftaler og lignende. Alt sammen for at samhandel mv. kan komme i gang igen efter krisen.
 
I kølvandet heraf, er der en risiko for, at en del af de aftaler, der er lavet i bedste mening, kan komme til at give anledning til tvister. For hvor længe var det lige, man ikke skulle betale renter på sin gæld, og hvornår stiger priserne igen, og i hvor lang tid kan man få henstand med lejen og hvornår skal den betales? Det er derfor vigtigt - som det i øvrigt altid er – at få sine aftaler ned på skrift.
 
Mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige. Problemet er bare, at de mundtlige aftaler er noget vanskeligere at bevise. Og det kan i disse tider være klogt at holde sig for øje.
 
En skriftlig underskrevet kontrakt er altid den bedste løsning. Her kan man få skrevet alle vilkår ned, og med underskrift af begge parter kan der oftest højst blive tale om fortolkningsspørgsmål. Fortolkningstvister kan som regel undgås, hvis man får sin advokat ind over aftalen.
 
Det næstbedste efter en decideret kontrakt er en skriftlig korrespondance, hvor det opsummeres til aftaleparten, hvad der er aftalt.
 
Har ens virksomhed fået henstand hos en leverandør eller lignende, kan man sende en mail, hvor man bekræfter, hvad man har aftalt, og samtidig opfordre til reaktion ved uenighed. Herefter står man langt stærkere rent bevismæssigt end ved en ren mundtlig aftale, skulle der opstå tvist. Eksempelvis, hvis den, der har givet henstand, forsøger at inddrive et tilgodehavende før tid.
 
Men en egentligt skriftlig aftale er altid at foretrække. Får man hjælp af en advokat, kan advokaten også sørge for, at aftalen kommer rundt om alle relevante punkter.

Overvejelser ved indgåelsen af aftaler

Inden man indgår en aftale, er det vigtigt, at man også får overvejet, om der er andre forhold, man skal have styr på i forbindelse med aftalens primære indhold. Det kan for eksempel være, om der er særlige lovkrav, der skal tages højde for.
 
Det kan også overvejes, om man i et samarbejdsforhold skal have sikkerhed for betaling af fremtidige leveringer, f.eks. i form af pant, transport, kaution eller lignende. Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at sikkerheder bliver udfærdiget, så de også er gældende i en evt. senere konkurs.
 
Det kan endvidere også være, at man skal have undersøgt noget mere om sin aftalepart. Bliver andre almindelige kreditorer eksempelvis betalt, fordi man selv giver henstand, skal man måske ikke acceptere at give henstand. Det kan også være en god idé at vurdere, om er der er betalingsvanskeligheder hos aftaleparten, også hvis der blev set bort fra Corona-krisen.
 
Er man lønmodtager, skal man også have for øje, at hvis der gives henstand med lønkrav i for lang tid, kan man miste rettighederne til at få dækning hos Lønmodtagernes Garantifond, hvis virksomheden senere går konkurs.
For bestyrelsesmedlemmer og ledelse i en virksomhed er det særligt vigtigt, at man overvejer, om de aftaler, man indgår, er velbegrundede og velovervejede, så man ikke risikerer et ledelsesansvar på et senere tidspunkt.  

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hos Brockstedt-Kaalund står vi altid klar til at rådgive dig om dine aftaler. Ret henvendelse til vores erhvervsafdeling eller vores insolvensafdeling på tlf. 87 22 80 80 eller e-mail info@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!