Nyheder

Arver samlevende hinanden?

Det er fortsat en udbredt misforståelse blandt mange danskere, at samlevende arver efter hinanden, når de har boet sammen i mindst to år.

Advokat med speciale i familie-og arveret Eva Østerlund forklarer her nærmere om arvereglerne for ugifte samlevende.

Advokat Eva Østerlund forklarer, at hun ofte holder møder med folk, der tror, at de som samlevende arver efter hinanden. ”Der er rigtig mange, der fejlagtigt tror, at hvis de har boet sammen i mindst 2 år, arver de automatisk hinanden. Jeg tror, at misforståelsen stammer tilbage fra 2008, hvor man i forbindelse med vedtagelsen af den nye arvelov diskuterede, om der skulle indføres arveret mellem ugifte samlevende. Arveret mellem ugifte samlevende blev dog aldrig vedtaget, og jeg kan derfor ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at man som ugifte samlevende nøje overvejer, om man skal arve hinanden. Hvis man ønsker, at ens samlever skal arve, skal man oprette et testamente. Og specielt hvis man har børn sammen, er det virkelig vigtigt, at man får tilgodeset hinanden i et testamente,” fortæller Eva Østerlund.

Udvidet samlevertestamente

Efter arveloven fra 2008 er det muligt for ugifte samlevende at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. I et udvidet samlevertestamente kan man tilgodese sin samlever med 7/8 af det, der falder i arv efter sig, mens børnenes arv kan begrænses til 1/8. Hvis man ikke har børn, kan man bestemme i testamentet, at samleveren skal arve alt, hvad man efterlader sig. Med et udvidet samlevertestamente får den længstlevende samlever ret til såkaldt suppleringsarv. Det betyder, at den længstlevende altid har ret til at udtage 760.000 kr. (2018-tal) inkl. det, som længstlevende selv ejer og modtager som begunstiget på visse pensioner/forsikringer.
Det er en betingelse for at oprette et udvidet samlevertestamente, at man har haft fælles bopæl i de seneste 2 år, eller at man venter, har haft eller har et barn sammen. Opfylder man ikke betingelserne, kan man dog stadig oprette et almindeligt testamente, hvor man tilgodeser hinanden mest muligt.

Afgifter til staten

Ugifte samlevende skal betale boafgift til staten af den arv, som de modtager. Samlevende, der har boet sammen i mere end 2 år, eller samlevende der venter, har eller har haft et barn sammen, skal betale 15 % i afgift til staten (udover et bundfradrag på 289.000 kr. (2018-tal)). Hvis man har boet sammen i mindre end 2 år, og man ikke venter, har eller har haft et barn sammen, skal der i stedet betales 36,25 % i afgift til staten.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Kontakt advokat Eva Østerlundeos@bklaw.dk eller tlf. 69 13 71 14, hvis du ønsker hjælp til oprettelse af testamente.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!