Nyheder

Bestyrelsesansvarsforskirng – en redningsbåd i hård sø

Indtil Finanskrisens pludselige indtræden var der sjældent voldsomt meget fokus på de såkaldte bestyrelsesansvarsforsikringer. Det var ofte i selskabernes og bestyrelsesmedlemmernes optik mere ”nice to have” end ”need to have”. Efter Finanskrisen er dette billede ændret væsentligt. Antallet af sager mod bestyrelsesmedlemmer har aldrig været større, og forsikringsselskaber og forsikringsmæglere melder entydigt om en veritabel eksplosion i antallet af erstatningskrav mod bestyrelsesmedlemmer.

To hovedtyper af erstatningskrav

Typisk lander sagerne om erstatning i to hovedkategorier: 

Enten opstår kravet om erstatning på baggrund af en forudgående konkurs, hvor der efterfølgende rejses krav mod de tidligere bestyrelsesmedlemmer fra enten boets og/eller enkelte kreditorers side. Erstatningskravet rejses typisk, fordi opfattelsen er, at driften er fortsat ud over det acceptable, eller at der i øvrigt er udøvet groft fejlagtige forretningsmæssige skøn. 

Alternativt opstår kravet på baggrund af svigagtige foreteelser i selskabets regi, hvor enten aktionærkredsen eller selskabets kreditorer har lidt et tab, og hvor det er de pågældendes opfattelse, at bestyrelsen ikke har udøvet tilstrækkelige kontrolfunktioner.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt

Uanset hvad vil et krav rejst mod en eller flere bestyrelsesmedlemmer være et personligt krav. Det vil altså sige, at de pågældende medlemmer hæfter personligt – og ofte solidarisk - med deres samlede formue for kravet. Udsigten til potentiel økonomisk ruin kan i sig selv være slemt nok. Hertil kommer, at disse sager ofte verserer i adskillige år og for flere retsinstanser, og derfor vil de indstævnte bestyrelsesmedlemmer kunne se frem til en årelang mental hård belastning, før sagen endelig finder sin afslutning. Også selv om medlemmet i sidste instans må ende med at blive frifundet for kravet.

Tegn en bestyrelsesansvarsforsikring

Eneste reelle måde at sikre sig mod ovenstående på vil være at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Enten personligt på én selv som bestyrelsesmedlem, hvilket oftest er mest relevant, hvis man sidder i en række bestyrelser. Alternativt således at der tegnes en fælles forsikring for hele bestyrelsen i selskabets regi, hvor selskabet afholder udgifterne herved. En sådan forsikring vil ofte også meddække direktionen. 

De dyre og de billige forsikringer

Bestyrelsesansvarsforsikringer kommer i mange former og i mange prisniveauer. Ofte hører man som en væsentlig indsigelse, at sådanne forsikringer er meget dyre, og at det vil være at ”skyde gråspurve med kanoner” at tegne en fuld bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring i mindre selskaber. Det er korrekt, at der findes en del pebrede produkter på markedet, som kan være svære at tackle omkostningsmæssigt for de mindre selskaber, hvor forsikringsudgifterne nærmest kan overstige honoraret til bestyrelsen. 
Omvendt findes der imidlertid også efterhånden en del billigere alternativer på markedet, hvor dækningsomfanget ganske vist er mindre, og hvor anvendelsesområdet også er mere afgrænset, men hvor produkterne til gengæld typisk er ret prisattraktive. Der er derfor reelt ikke nogen egentlige undskyldninger for at undlade tegningen af en bestyrelsesansvarsforsikring.

Små selskaber har et større behov

Faktisk kan man som en generel tommelfingerregel sige, at jo bedre selskabet har råd til at tegne forsikringen, jo mindre behov er der herfor. Det er jo sjældent i de helt store selskaber, hvor både soliditeten og likviditeten er i top, at kravene opstår. Alligevel er det ofte her, at forsikringerne er på plads. Det er langt oftere i de mindre selskaber, der står på vaklende fødder, og hvor likviditeten er stram, at det viser sig, at forsikringen enten slet ikke er tegnet eller bliver tegnet alt for sent.
Som bestyrelsesmedlem skal man stedse stå last og brast med selskabet – kaptajnen bliver på broen, også selv om skibet kommer ud i hård sø med muligt skibbrud til følge. Alligevel bliver man nødt til at stille sig selv spørgsmålet: Ønsker jeg at stå så meget last og brast, at det i sidste instans kan koste mig druknedøden, eller sørger jeg for at have redningsbåden klar forinden?

Kontakt os 

Der findes rent praktisk en række overvejelser, som en bestyrelse skal igennem, forinden bestyrelsen lægger sig fast på omfanget og karakteren af en bestyrelsesansvarsforsikring. Det fører for vidt nærmere at redegøre for her. Forsikringsselskaberne kan naturligvis i et vist omfang bistå i den sammenhæng, ligesom der findes uafhængige forsikringsmæglere, som rådgiver herom. 
Vi bistår også gerne med en uforbindende indledende sparring om emnet, og du er i givet fald velkommen til at kontakte Morten Rüdevald på 24 41 04 08 eller mru@bklaw.dk.

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!