Nyheder

Bestyrelsesarbejde forpligter - hård praksis for idømmelse af konkurskarantæne

Nyere regler om konkurskarantæne kan medføre, at du mister retten til at fungere som bestyrelsesmedlem eller direktør i selskaber i en periode på 3 år. Sker dette bliver du også automatisk afmeldt i Erhvervsstyrelsen fra samtlige bestyrelses- og direktionshverv, du allerede bestrider.

Afgørelser om konkurskarantæne 

Der foreligger allerede nu flere afgørelser fra domstolene om konkurskarantæne. Her er nogle af de markante afgørelser: 

Bestyrelsen i et selskab undlod at påse, at selskabet var momsregistreret, og at der blev indberettet og indbetalt moms, hvorfor den havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse. Bestyrelsen blev pålagt konkurskarantæne i 3 år, og det samme gjorde direktøren i selskabet. 

I en anden afgørelse blev der lagt vægt på, at et selskab i en kortere periode forud for konkursens indtræden havde modtaget forudbetalinger fra sine kunder, uden at kunne levere varerne, og i samme periode havde det oparbejdet gæld til det offentlige. Der var ikke tale om store beløb, forudbetalingerne udgjorde 85.000 kr., og gælden til SKAT var på 430.000 kr. Selskabet fortsatte driften uanset at egenkapitalen var tabt og stærkt negativ, hvilket har medført konkurskarantæne.

Reglerne for konkurskarantæne

Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2014 og har til formål, at sætte en stopper for misbrug af selskaber med begrænset hæftelse. Betingelsen for pålæg af konkurskarantæne er, at der skal være udført "groft uforsvarlig forretningsførelse".

Bestyrelsen i et selskab skal aktivt påse, at selskabet drives forretningsmæssigt forsvarligt. Reglerne herom findes i Selskabsloven og lyder blandt andet således: Du skal påse, at der foretages bogføring, og at der indberettes og betales moms og A-skat. Kommer selskabet i likviditetsproblemer, er det vigtigt, at driften i selskabet ikke fortsættes, når det kan forudses, at selskabet ikke kan videreføres. Navnlig må driften ikke fortsættes på kreditorernes bekostning.

Tilsidesættes disse regler og tages selskabet under konkursbehandling er der stor risiko for, at der i skifteretten indledes en konkurskarantænesag mod såvel bestyrelsen som direktøren. Under retssagen bliver alle forretningsmæssige dispositioner, der er foretaget inden for det seneste år vurderet.

Det skal understreges, at reglerne også gælder for personligt drevne virksomheder.

Hvad indebærer en konkurskarantænesag?

En konkurskarantænesag er ikke en straffesag og politiet er ikke indblandet. Det er en civilretlig sag, der verserer ved skifteretterne og kurator i konkursboet fører sagen. Den der begæres pålagt konkurskarantæne har krav på at få beskikket en advokat til at varetage sine interesser. Netop det forhold, at der er tale om en civilretlig sag, medfører, at de bevismæssige krav ikke er så store, som ved en straffesag. Det skal alene bevises, at der er tale om ”groft uforsvarlig forretningsførelse”, og der skal ikke føres bevis for, at der foreligger strafbare forhold. 

Det er et voldsomt indgreb at blive pålagt konkurskarantæne i 3 år og samtidig hermed få slettet alle bestyrelses- eller direktørregistreringer i Erhvervsstyrelsen. Derfor skal alle bestyrelsesmedlemmer, der tidligere blot har mødt til den årlige generalforsamling i selskabet være agtpågivende og fremover mere aktivt deltagende i selskabets drift.

Reglerne fortolkes lempeligere for iværksættere, der skal have et videre spillerum for at få deres virksomhed på plads. Der findes dog ikke nogen officiel definition på, hvad en iværksætter er.

Kontakt os om konkurskarantæne

Hos Brockstedt Kaalund har vi allerede været involveret i et to-cifret antal konkurskarantænesager, både som kurator i konkursboer og som repræsentanter for personer, der er blevet begæret idømt konkurskarantæne. Vi vil gerne dele ud af vores erfaring ved at forklare nærmere om de forholdsvis komplicerede regler, og vi inviterer derfor til gå hjem møde på kontoret. Se mere her

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!