Nyheder

Nyt lovforslag om bevaringsværdige og fredede bygninger

Regeringen har ved Folketingets åbning den 3. oktober 2017 redegjort for de lovforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret 2017/2018. Et af forslagene omfatter en ændring af Bygningsfredningsloven.

Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark, og det er Slots- og Kulturstyrelsen, der freder bygninger og skal godkende alle ændringer på de fredede bygninger, hvis ændringerne går ud over almindelig vedligeholdelse.

Både små og store ændringer kræver tilladelse, hvilket omfatter både en tagomlægning, pudsning af facade, eller gennembrydning af vægge eller loft samt flytning af en skillevæg inden døre. Baggrunden er, at man vil sikre, at de ændringer, der laves på en fredet bygning, fastholder eller forbedrer fredningsværdierne. Bygningsændringer med forkerte materialer og forkert udførelse kan nemlig medføre, at en bygning efterhånden mister sit særpræg og dermed fredningsværdi.
 
Med det kommende lovforslag er det hensigten at lette ejernes byrder og myndighedernes administration i forhold til fredede bygninger, hvis arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier alene eller i overvejende grad findes i bygningens ydre. Forslaget lægger op til, at der for disse bygninger ikke skal søges om tilladelse til visse byggearbejder.
 
Ministeren foreslår, at der skal være enklere regler for bevaringen af fredede bygninger, så det bliver lettere for ejerne at ændre bygningerne indvendigt. Selv om en bygning fortsat er fredet både i det ydre og i det indre lægger ministeren op til, at der i visse tilfælde ikke skal søges tilladelse til arbejde indvendigt i bygningen. Dette vil gælde, hvis fredningsværdien af det indvendige i bygningen i forvejen er meget begrænset, f.eks. hvis der tidligere er sket en væsentlig modernisering af køkken og bad i bygningen, som ikke har nogen fredningsværdi. Disse ændringer kan dog allerede i dag være omfattet af den mere lempelige underretningspligt før ombygning.
 
Det er derfor hensigten, at man i stedet for kun én fredningsværdi vil skelne mellem en udvendig fredningsværdi og en indvendig fredningsværdi eller ingen fredningsværdi indvendigt.
 
Dette minder lidt om bevaringsværdige bygninger, hvor vi i dag har en kategorisering med bevaringsværdier fra 1-9, hvor den højeste bevaringsværdi 1 oftest vil være fredede bygninger. Bevaringsværdier vedrører alene bygningens ydre, og det er kommunerne, der er myndighed på dette område. Det vil f.eks. kunne lade sig gøre at få tilladelse til nedrivning af en bygning med bevaringsværdi efter en konkret vurdering af ejendommen. Men ved bevaringsværdi 1, 2 og 3 vil det umiddelbart ikke kunne forventes.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål vedrørende fredede ejendomme eller bevaringsværdige bygninger, er du velkommen til at kontakte vores boligadvokater.

Advokat Jens Fuglesang Christensen, tlf.: 69 13 71 40, e-mail: jfc@bklaw.dk
Advokat Allan Kobæk, tlf.: 69 13 71 48, e-mail: ako@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!