Nyheder

Bilister frifundet for betinget frakendelse af kørekortet!

Efter færdselsloven kan man straffes for at tilsidesætte væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, hvis der er så kort afstand til forankørende, at der er fare for påkørsel, hvis køretøjet foran standser eller nedsætter hastigheden. 

Det afgørende for overtrædelsen er den rådighedstid, som man som bilist har til at bremse ned, når den forankørende standser eller pludseligt nedsætter hastigheden. 

Afstand til forankørende

Rådet for Større Færdselssikkerhed anbefaler, at afstanden i meter til den forankørende er hastigheden i kilometer/time divideret med 2, det vil sige 40 meter ved 80 km/t, 55 meter ved 110/km/t. 

Reaktions- og funktionstid

Før bremseeffekt opnås går der en tid som består af førerens reaktionstid og driftsbremsens funktionstid. Reaktions- og funktionstiden er for personbiler fastsat til 0,8 sekunder. 

Videooptagelse som bevis

Skønner politiet, at der er tale om tæt kørsel, vil de normalt optage video af kørslen fra patruljevognen, som lægges til grund for den senere rapport og eventuel sagsbehandling i retten. 

På baggrund af videooptagelsen kan der udregnes en rådighedstid og på grundlag af videooptagelsen aflæses der hastighed.

Beregning af rådighedstid

Ved rådighedstid forstås den tid, der går fra bageste punkt på et køretøj ved et punkt på kørebanen eller andet fast terrænpunkt til forreste punkt på bagvedkørende køretøj er ved samme punkt. Rådighedstiden kan beregnes på grund af videooptagelsen.

Beregnes rådighedstiden i den konkrete situation til mindre end 0,8 sekunder, vil der blive fastsat en bøde på 2.000 kr. 

Hvis rådighedstiden er mindre end 0,4 sekunder, vil der normalt blive tale om betinget førerretsfrakendelse.

To billister frifundet i retssager om tæt kørsel

Ved Retten i Horsens, har advokat Steen P. Husbjerg fået frikendt 2 bilister, henholdsvis den 10. februar og den 9. marts 2016. Argumentet for frifindelse var, at den strækning, der blev gennemkørt, var ganske kort, og bilisterne havde derved kun en rådighedstid på 0,4 sekunder eller derunder. Derfor frifandt Retten de to bilister for anklagemyndighedens krav om førerretsfrakendelse (fratagelse af kørekortet). 

I de to sager var der tale om strækninger på henholdsvis 107 meter og 200 meter.

Kontakt os 

Ønsker du yderligere information eller har du en lignende sag du vil spørge til, er du velkommen til at kontakte:

Steen P. Husbjerg, på tlf. 87 22 80 80 eller på mail sph@bklaw.dk 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!