Nyheder

Bortvist for privat forbrug på arbejdsmobil

Medarbejder i virksomhed brugte sin arbejdsmobil til at købe togbilletter til privat forbrug, vel at mærke på firmaets regning.

Firmaet opdagede svindlen ved en stikprøvekontrol, og medarbejderen blev opfordret til selv at tage sin afsked.  Medarbejderen mente dog ikke, at han havde gjort noget galt, idet han betalte multimedieskat af et beløb på 3.000 kr., og derfor mente, at han havde ret til at betale private udgifter for et tilsvarende beløb over mobilen. Forbruget på billetterne var over en periode på 5 måneder 1.282 kr., som blev betalt via mobiltelefonen fra arbejdsgivers konto.

Til sagen skal nævnes at medarbejderen ikke havde modtaget nogen instruks omkring arbejdsmobilen, hverken skriftligt eller mundtligt, og det fremgik heller ikke af personalehåndbogen eller andre retningslinjer gældende for medarbejderne i virksomheden, til hvilke formål mobilen måtte bruges.  

Medarbejderen nægtede at tage sin afsked og blev derfor bortvist af arbejdsgiver. Derefter lagde medarbejderen sag an mod arbejdsgiver med krav om godtgørelse for uberettiget bortvisning og betaling af løn i opsigelsesperioden.

Byretten frifandt medarbejderen

I byretten fik han medhold og arbejdsgiver blev dømt til at betale godtgørelse og erstatning, idet byretten lagde vægt på, at han ikke var blevet informeret om, hvad mobilen måtte bruges til. Derfor mente byretten, at der ikke var tale om grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, selvom han havde købt togbilletter til privat forbrug på arbejdsgivers regning.

Østre Landsret og Højesteret frifandt arbejdsgiver

Arbejdsgiver ankede dog sagen, som kom for Østre Landsret. Her tog sagens udfald en kovending og sagen faldt ud til arbejdsgivers fordel. Østre Landsret lagde vægt på, at medarbejderen burde have vidst, at han ikke måtte købe billetter til privat forbrug på firmaets regning. Telefonen var et arbejdsredskab og medarbejderen burde have vidst, at han ikke uden godkendelse fra arbejdsgiver måtte købe ind til privat forbrug, selvom han betalte multimedieskat.

Arbejdsgiver blev frifundet og Højesteret stadfæstede dommen.

Fri telefoni som personalegode

Den endelig dom viser, at en arbejdsmobil må bruges til fri telefoni, hvis det er en del af ansættelsesaftalen, men at den ikke må bruges til betaling af privat forbrug (billetter, regninger)  eller andre tjenester, selvom det er muligt. Fri telefoni er altså ikke en del af lønnen, som medarbejderen frit kan disponere over. Mobilen må bruges til opkald, sms’er, mails og som oftest til en vis grad surfing på nettet, men ikke til betaling af privat forbrug. 

Multimedieskatten er afskaffet, men det ændrer ikke ved det faktum, at en medarbejder ikke må købe ind over telefonen for arbejdsgivers regning.

Har du en arbejdsmobil og fri telefoni – så tjek lige med din arbejdsgiver, hvad det indebærer for dig, så du ikke risikerer at komme i klemme ved eksempelvis at bruge den til udlandsopkald eller surfe for meget på nettet i forhold til, hvad der er tilladt.       

Kontakt os

Har du en aktuel sag omkring dette emne og brug for rådgivning? - Ring til os, og vi giver dig en vurdering af din sag – det koster ikke noget.

Kontakt vores ansættelsesrets ekspert:
Jørgen Dreyer på tlf. 6913 7142  eller på jdr@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!