Nyheder

Det nye offentlige ejerregister

Med virkning fra den 15. december 2014 er der indført et nyt offentligt ejerregister.
Det betyder, at alle kapitalselskaber (A/S, ApS, IVS eller P/S) skal registrere selskabets kapitalejere i Erhvervsstyrelsens it system, kaldet ”Ejerregisteret”.

De tidligere regler

Hidtil har hovedreglen været således, at kapitalejeren skal informere selskabet, hvis:
-   vedkommende besidder mindst 5 % af stemmerne eller af selskabskapitalen, eller
-  vedkommende kommer til at besidde stemmer eller selskabskapital, der betyder at han/hun passerer grænser på 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90% samt en 1/3 del eller 2/3 dele af den samlede kapital eller det samlede antal stemmer.

De nye regler

Selskaber stiftet 15. december 2014 eller senere:

Disse selskaber skal hurtigst muligt og senest to uger efter stiftelsen have registreret oplysninger om betydelige kapitalbesiddelser i det nye ejerregister.

Selskaber stiftet før den 15. december 2014:

Disse selskaber skal senest den 15. juni 2015 registrere de nævnte oplysninger. 

Meddelelser om besiddelse af betydelige kapitalbesiddelser modtaget af selskabet efter den 15. december 2014, skal dog registreres hurtigst muligt og senest to uger efter at selskabet har modtaget meddelelsen fra en kapitalejer, der har passeret de ovennævnte grænser. Et typisk eksempel herpå vil være betydelige kapitalbesiddelser opnået som følge af et gennemført ejerskifte af en del af ejerandelene i selskabet.

Efter den 15. juni 2015 skal registrering under alle omstændigheder også for disse selskaber ske hurtigst muligt og senest inden for nævnte to ugers frist.

Ejerbog

Vi gør opmærksom på, at det nye register ikke påvirker selskabers pligt til at føre en ejerbog (aktionærfortegnelse eller anpartshaverfortegnelse). Erhvervsstyrelsen har dog som et nyt tiltag oprettet en elektronisk ejerbog under Erhvervsstyrelsen til fri brug for registrering på www.virk.dk . Det er frivilligt, om du som virksomhedsejer vil anvende denne form for ejerbog, men vi vil anbefale det, da du på den måde sikrer dig at selskabets ejerbog ikke bortkommer og altid let kan ajourføres.

Offentlighed 

Det nye ejerregister bliver tilgængeligt for offentligheden fra den 15. juni 2015.

Bødestraf

Manglende overholdelse af de nye regler kan medføre bøde til medlemmerne af selskabets ledelse.

Flere oplysninger

Detaljer om de nye regler kan i øvrigt ses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

www.erhvervsstyrelsen.dk.

Kontakt os

Vi hjælper meget gerne med besvarelse af spørgsmål om det ny ejerregister eller bistår med registrering i ejerregisteret. 

Du kan enten kontakte en af nedennævnte advokater eller din sædvanlige kontaktperson hos os.

I Silkeborg:

Tage Svendsen
Søren Schulz
Tom Jensen
Henrik Lyhne
Morten Rüdevald

I København:

Anders Hammer Hansen
Ole Meisner

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!