Nyheder

Din digitale arv - hvad sker der!

Vi lever i en tid, hvor flere og flere områder af vores liv bliver digitaliseret. Vi modtager meget af vores vigtigste post og informationer via e-boks. Dokumenter gemmes ikke længere i skuffer i skrivebordet, men i mapper på computeren. Vores computer og telefon har erstattet fotoalbummet, og vores fotos svæver i dag rundt på en sky ude i cyberspace. Også en stor del af vores sociale virke sker via diverse konti og sociale profiler på nettet. Alt sammen smart og let tilgængeligt – i hvert fald så længe man kender brugernavn og adgangskoden.

Digital arv - problem for efterladte

Det kan nemlig være forbundet med både store besværligheder og følelsesmæssigt ubehag for de efterladte, når en pårørende går bort, og der ikke er taget stilling til den digitale arv. 
Advokat Karen Marie Jespersen opfordrer derfor os alle til også at tage stilling til, hvad der skal ske med vores ”digitale” arv, på samme måde som vi tager stilling til vores ”fysiske” arv. Det er et område folk ikke tænker meget over, men det giver anledning til mange problemer, hvis der ikke er lagt en strategi for, hvad der skal ske, når man går bort. 

Det er ifølge Karen Marie Jespersen også vigtigt, at tage stilling af hensyn til de pårørende. For de pårørende kan det være forbundet med et stort ubehag, hvis den afdøde bliver ved med at dukke op på de sociale medier, og man fortsat modtager diverse påmindelser om fødselsdag og begivenheder fra afdøde. 

Digital arv kræver brugernavn og adgangskode

Problemet med de forskellige digitale tjenester er, at de alle kræver, at man kender brugernavn og kodeord og har man ikke disse oplysninger, er det meget vanskeligt, at få adgang til profiler og konti eller slette dem. 
Landsforeningen Liv&Død har i samarbejde med analyseinstituttet Epinion foretaget en undersøgelse blandt 1122 danskere over 25 år, som underbygger Karen Maries Jespersens opfattelse af, at alt for få gør sig tanker om deres digitale arv. Undersøgelsen viste at 3 ud 4 danskere ikke har taget stilling til, hvad der skal ske med konti og profiler på sociale medier, når de går bort.
 

Hvorfor er det vigtigt at tage stilling 

Der er ifølge Karen Marie Jespersen særligt to grunde til, at man bør tage stilling til, hvad der skal ske med ens digitale arv. 

For det første er det vigtigt, at tage stilling til, hvad der skal ske med ens digitale arv, for at sikre at den ikke går tabt. Tager man ikke stilling eller lægger en strategi herfor, kan man risikere, at alt hvad man har lagret digitalt – familiebilleder, videoer, dokumenter mv. - simpelthen går tabt.

For det andet er det vigtigt af hensyn til de efterladte. Det kan dels være en ubehagelig oplevelse, at afdøde bliver ved med, at dukke op på diverse sociale medier og dels kan det være hårdt midt i sorgen, at skulle bruge så meget tid på, at sidde med afdødes profiler og forsøge at få adgang til disse eller få dem lukket ned. 

Problemet er, at alle de konti og profiler vi benytter, lagrer vores digitale indhold på platforme, der tilhører en tredjepart, som ikke er forpligtet til at udlevere indholdet til de pårørende. 
De fleste konti og profiler kræver, at man kender adgangskoden for at få adgang. Udenlandske sider såsom Facebook, G-mail og Youtube, er ikke undergivet dansk lovgivning, og det kan derfor besværliggøre processen yderligere. Generelt giver udenlandske sider aldrig adgang til kontoen, men man kan indgive en anmodning om, at få kontoen eller profilen lukket – det kræver dog som oftest både en dødsattest og/eller en skifteretsattest på engelsk, samt kopi af billede-ID på anmelderen.
 
Det kan således være en lang og vanskelig proces, at få adgang til eller slette afdødes konti og profiler på nettet. Noget der dog alt sammen undgås ganske nemt ved at følge advokatens enkle råd (se højre kolonne).

Kontakt os

Har du brug for yderligere råd - så kontakt Karen Marie Jespersen på tlf. 6913 7119 eller mail kmj@bklaw.dk.
 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!