Nyheder

Det bliver mere fordelagtigt at donere til velgørende organisationer

Regeringen har netop sendt et lovforslag i høring om en ændring af fondslovens regler, så det fremover bliver muligt for fonde at uddele de tilskud, de får i form af gaver og arv.
 
Advokat Marie Rud Hansen, der er specialist i almenvelgørende fonde og tidligere ansat i fondskontoret i Justitsministeriet, forklarer, at man i mange år har ønsket en ændring af fondslovens lidt forældede bestemmelse om uddeling af gaver og arv.
 
Pt. er loven nemlig udformet så de tilskud, som fonde får via gaver eller testamentsarv, bliver indefrosset, fordi disse tilskud tillægges fondens ”bundne kapital”. Den bunde kapital er urørlig og bliver aldrig anvendt til uddelinger til fondens formål. Det er kun renteindtægterne, der kan uddeles. Det betyder, at de tilskud, som fonden får, ikke går til fondens velgørende formål. Arv og gaver kan kun anvendes til fondens formål, hvis gavegiver/arvelader har skrevet dette – og det er de fleste ikke opmærksomme på, at de skal.
 
Flere fonde som f.eks. Læger Uden Grænser og Børnecancerfonden har som følge af de nuværende regler i fondsloven meget store formuer gennem arv, som de ikke kan uddele, fordi midlerne er låst i den bundne kapital.
 
Fondslovens regler om gaver og arv foreslås nu ændret, så gaver og arv altid skal bruges til uddeling til fondens formål, medmindre gavegiveren eller arveladeren har bestemt, at gaven/arv i stedet skal tilgå fondens bundne kapital.
 
Fremover vil de velgørende fonde altså få meget mere ud af de mange tilskud, som de får fra borgerne, og de vil kunne bruge dem til fondens formål.
 
Mange ser det som en fordel at donere en del af deres formue til velgørende organisationer, fordi disse er afgiftsfritaget og derfor ikke skal betale skat af donationen.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Overvejer du at tilgodese en velgørende organisation i dit testamente, eller har du spørgsmål til fonde eller testamenter generelt, er du velkommen til at kontakte advokat Marie Rud Hansen på tlf. 69 13 71 64 eller e-mail mrh@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!