Nyheder

Vær opmærksom på, hvordan du bruger din e-mailsignatur

Den 8. februar 2019 afsagde Østre Landsret dom i en sag omkring brugen af e-mailsignaturer ved indgåelse af aftaler. Landsretten kom frem til, at en direktør for et moderselskab, havde forpligtet moderselskabet til at betale en gæld, som oprindeligt tilhørte et koncernforbundet datterselskab.

Sagens nærmere omstændigheder var, at en tjekkisk virksomhed havde leveret en større mængde varer til datterselskabet. Datterselskabet betalte ikke for varerne, og pludseligt modtog den tjekkiske virksomhed ikke svar på betalingsanmodninger. Direktøren for moderselskabet skrev herefter til den tjekkiske virksomhed, at datterselskabets direktør ikke længere var ansat i koncernen. Han anvendte i den forbindelse en e-mailsignatur, hvor han præsenterede sig som CEO for moderselskabet, og han nævnte ikke, at han repræsenterede datterselskabet.

Den tjekkiske virksomhed og moderselskabet havde herefter en korrespondance, og i den forbindelse tilbød direktøren for moderselskabet at returnere de leverede varer og at betale en eventuel udestående saldo efter kreditering af de leverede varer. I den forbindelse anvendte direktøren fortsat e-mailsignaturen, hvor han præsenterede sig som CEO for moderselskabet.

Varerne blev herefter returneret delvist, og den tjekkiske virksomhed sendte derefter en ny balance til moderselskabet, som viste, at den tjekkiske virksomhed fortsat havde et tilgodehavende på ca. 50.000,00 EURO.

Herefter skrev direktøren for moderselskabet – denne gang på vegne af datterselskabet - at datterselskabet var taget under konkursbehandling, og at den tjekkiske virksomhed kunne anmelde kravet til kurator.

Parterne var herefter uenige om, hvorvidt direktøren havde repræsenteret datterselskabet eller moderselskabet i dialogen med den tjekkiske virksomhed, hvor det blev aftalt, at varerne ville blive returneret, og en eventuel restsaldo, efter kreditering af de returnerede varer, ville blive betalt.

Moderselskabet gjorde gældende, at direktøren repræsenterede datterselskabet på tidspunktet for aftaleindgåelsen, iht. til fuldmagt efter aftalelovens § 25. Direktøren oplyste desuden, at han bestred poster som direktør og bestyrelsesmedlem i flere forskellige selskaber, men at han alene havde én e-mailsignatur, som han brugte i alle sammenhænge.

Den tjekkiske virksomhed gjorde gældende, at direktøren ikke kunne repræsentere datterselskabet, da han ikke var registreret som direktør i erhvervsstyrelsens system på tidspunktet for parternes aftaleindgåelse. Herudover blev det gjort gældende, at han i mailkorrespondancen præsenterede sig som CEO for moderselskabet, og at han derfor havde bibragt den tjekkiske virksomhed en berettiget forventning om, at der blev indgået en aftale med moderselskabet.

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder dømte landsretten i overensstemmelse med den tjekkiske virksomheds synspunkter, og moderselskabet blev på den måde bundet af paternes aftale, og dømt til at betale for de varer, som oprindeligt var faktureret til datterselskabet.

Advokat Emil Revsgaard Larsen repræsenterede den tjekkiske virksomhed under sagens behandling i byretten og landsretten.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål angående dommen, er du velkommen til at kontakte Emil Revsgaard Larsen på tlf. 31 13 77 32 eller e-mail erl@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!