Nyheder

​Ejendomsmarkedet under forandring

En kreds af folketingets partier har besluttet at stramme reglerne for modernisering af visse udlejningsejendomme efter den såkaldte §5.2 regel.

Det er kun ældre ejendomme med 7 eller flere lejligheder, der er berørt af bestemmelserne og kun i kommuner, hvor boligreguleringsloven finder anvendelse.

Stramningerne vil uvægerligt medføre et betydeligt værditab for ejerne af disse ejendomme og tillige for andelsboligerne, der vil blive ramt på ejendomsværdierne.

I den aftaletekst partierne har udarbejdet fremgår, at der vil blive indsat en 5-årig karensperiode.

Derudover skal der udføres øgede energikrav.

Endelig vil definitionen på det lejedes værdi blive ændret, så niveauet i praksis fastfryses.
Dette vil omfatte allerede moderniserede og fremtidige moderniserede lejemål.

Videre vil der blive stillet krav om, at huslejenævnet forud for en modernisering skal besigtige lejemålet.

Betydningen af stramningerne kan udover betydelige værditab blive, at de ældre umoderniserede ejendomme med 7 eller flere lejligheder ikke længere moderniseres eller i hvert fald ikke i samme takt som hidtil. Det øger risikoen for forslumning af visse boliger.
På den anden side vil udbuddet af de meget billige, men samtidig utidssvarende boliger ikke mindskes. Konsekvensen heraf kan være nødvendige men dyre byfornyelser med milliard store regninger til følge for staten.

EjendomDanmark vurderer værditabet for ejendomsbranchen til at være 25 – 35 % svarende til 30 - 42 milliarder kr.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

For rådgivning omkring de nye regler, er du velkommen til at kontakte vores lejeretsspecialister.

Advokat Allan Kobæk, tlf. 69 13 71 48 eller e-mail ako@bklaw.dk
Advokat Jens Fuglesang Christensen, tlf. 69 13 71 40 eller e-mail jfc@bklaw.dk

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!