Nyheder

Er der MgO-plader i dit hus? - så bør du handle hurtigt

Boligejere over hele landet står sandsynligvis overfor at skulle udskifte magnesiumholdige vind-spærreplader – såkaldte MgO-plader, der formentlig er fugtsugende. 

Hvad bør du være opmærksom på?

MgO-plader har siden 2007 og til i dag fortrinsvis været anvendt i byggeri som vindspærre. De formentlig fugtsugende plader er under mistanke for blandt andet at skabe skimmelsvamp og råd og forvolde skade på øvrige bygningsdele. Er der brugt MgO-plader i dit hus, og det viser sig, at de er fugtsugende, vil skaden sandsynligvis blive betragtet, som en mangel. 

MgO-plader og salg af bolig

MgO-plader i din bolig kan have konsekvenser for dig, hvis du en dag ønsker at sælge din bolig, fordi fugtsugende MgO-plader som nævnt ofte vil blive betragtet, som en mangel. En mangel vil du som sælger muligvis kunne hæfte for under visse betingelser. Det afhænger dog særligt af, om sælger er en professionel f.eks. et byggefirma eller en anden professionel sælger, der sælger et hus, eller om sælger er en privatperson. - Hvis du som privatperson sælger huset, og der er gjort brug af forbrugerbeskyttelseslovens regler, er du som sælger i udgangspunktet ansvarsfri.

MgO-plader og entrepriseret

Fugtsugende MgO-plader vil formentlig også blive betragtet som en mangel inden for entrepriseretten, da det ifølge de entrepriseretlige regler, er entreprenørens ansvar at hans arbejde er udført fagmæssigt korrekt. 

Hvis MgO-plader blev anset for at være et almindelig anerkendt byggemateriale på tidspunktet for byggeriet, uanset om det senere viser sig, at MgO-pladerne var et uhensigtsmæssigt byggemateriale, kan forholdet anses som en såkaldt udviklingsskade. I så fald vil de fugtsugende MgO-plader ikke blive anset som mangelfulde i entrepriseretlig forstand. Der er dog ikke megen retspraksis at referere til i denne sammenhæng. Derfor vil en afgørelse i sådanne sager tage udgangspunkt i en konkret vurdering af hvem, entreprenøren eller bygherren, der er ansvarlig for at MgO-pladerne blev anvendt. 

Hvad gør du, hvis du selv er bygherren?

Som bygherre bør du under alle omstændigheder straks reklamere overfor entreprenøren og/eller øvrige aftaleparter og forsikringsselskaber, hvis du er blevet bekendt med, at der er anvendt MgO-plader i din ejendom, uanset om du kan konstatere fugtproblemer eller ej. Du bør samtidig straks få en byggetekniker til at undersøge problemets omfang og den fremtidige risiko samt indhente oplysninger om det anvendte produkt.

Hvad gør du som entreprenør?

Som entreprenør bør du straks videreføre reklamationer til egne aftaleparter og eventuelle forsikringsselskaber.

Endvidere bør du være opmærksom på, at i mange tilfælde skal sager om mangler igangsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Når 5 års fristen overskrides, mister du muligheden for at rejse et krav. Dette gælder f.eks. i entrepriseforhold, hvor der er tale om professionelle parter, der har vedtaget en samarbejdsaftale som AB 92 eller ABT 93 eller tilsvarende. Det gælder dog ikke i forbrugerforhold, selv om der måtte være vedtaget AB 92 eller ABT 93 eller tilsvarende. 

Forbrugeraftale og forældelse

En aftale, der begrænser en forbrugers ret i forhold til forældelse er i strid med forældelseslovens regler. 

I forbrugerforhold gælder derfor de almindelige forældelsesregler. Det vil sige forældelse 3 år efter kendskab, eller maks. 10 år efter afhængig af, hvordan aftalen blev indgået. Man siger også, at i forbrugerforhold gælder der typisk en 10 årig forældelsesfrist for skjulte mangler.

Kontakt os

Kontakt gerne advokat Lars Ole Frederiksen, lof@bklaw.dk, for en uforpligtende snak om dine 
muligheder for bedst muligt at håndtere situationen. 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!