Nyheder

Er fremtidsfuldmagter den fagre nye fremtid?

Vi lever længere og længere, hvilket har betydet stigende fokus på aldersbetingede svækkelser og mange har haft ønske om, at få oprettet en generalfuldmagt, så en anden kan tage over, når man ikke længere selv er i stand til at træffe beslutninger. Familieretsafdelingen på vores kontor fortæller, at Folketinget i maj 2016 har vedtaget ”Lov om fremtidsfuldmagter”, men at det endnu ikke vides fra hvornår loven træder i kraft. Det er nemlig Justitsministeren, der bestemmer det tidspunkt.

Advokat Karen Marie Jespersen, der gennem flere år har rådgivet kontorets kunder om fuldmagtsforhold og værgemål, er begejstrede for, at Danmark endelig som et af de sidste lande i Europa, har fået en lov på området. Advokaterne fortæller, at der har været en række udfordringer og praktiske problemer omkring generalfuldmagterne, som nogle pengeinstitutter har ”set skævt til” hvorfor den nye lov vil løse en række udfordringer.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Med en fremtidsfuldmagt har du mulighed for at udpege en eller flere fuldmægtige til at varetage dine personlige forhold som f.eks. pleje, omsorg, indlæggelse + bosted og økonomiske forhold som eksempelvis dine bankforretninger, lejeaftaler, salg af hus. Det smarte er, at fuldmagten først træder i kraft på et senere tidspunkt, nemlig når du ikke længere selv har evnen på grund af sygdom eller mental svækkelse til at tage dig af forholdene. Ved fuldmagten bestemmer du præcis, hvilke områder fuldmagten skal omfatte.

Hvad er fordelen ved en fremtidsfuldmagt fremfor værgemål?

En fremtidsfuldmagt er tænkt som et alternativ til værgemål. Værgemål er omfattet af værgemålsloven og iværksættes først efter, at du har mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du ikke får indflydelse på, hvem der skal være din værge eller værgemålets omfang f.eks. om værgen må give større økonomiske gaver til børn hvert år eller størrelsen af evt. vederlag til værgen.

Advokat Karen Marie Jespersen udtaler, at de er sikre på, at kontorets kunder påskønner den indbyggede aftalefrihed. Med loven er retten til selvbestemmelse styrket, og det gør det muligt under betryggende former, at påvirke dit eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller tab af mental kapacitet. Nu kan du bestemme, at din fremtidsfuldmægtig er en person du særligt stoler på, ligesom du kan bestemme fuldmagtens konkrete indhold og omfang.

Fordelen er også, at du kan udpege en eller flere (subsidiære) fremtidsfuldmægtige, ligesom du kan begrænse fuldmagten til at angå et eller flere bestemte forhold.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt med din nemID i Fremtidsfuldmagtsregistret. Efterfølgende skal du ved personligt fremmøde for en notar vedkende dig fuldmagten. Notaren er en person ansat ved retten. Formålet er at sikre, at du er i stand til at handle fornuftmæssigt, og at du ikke har oprettet fuldmagten under pres, men at fuldmagten er udtryk for dine egne ønsker for fremtiden.

Du kan altid tilbagekalde en fuldmagt eller ændre den indtil det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Når du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan enten du eller fuldmægtigen bede Statsforvaltningen om at sætte fuldmagten i kraft. Vurderer Statsforvaltningen, at du er i den tilstand, som fuldmagten beskriver, træffer Statsforvaltningen afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, medmindre Statsforvaltningen måtte finde det betænkeligt.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når:

1. Statsforvaltningen har truffet afgørelse om det.
2. Du selv, hvis det er muligt, har givet dit tilsagn.
3. Dine nærmeste pårørende er blevet hørt.
4. Der er indhentet lægelige oplysninger omkring din tilstand.

Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft tinglyses den i personbogen under dit cpr.nr., sådan at offentlige myndigheder, banker og andre aftalepartnere kan se, hvem der er legitimeret til at råde og disponere.

Når en fremtidsfuldmagt er trådt i kraft, vil Statsforvaltningen føre et såkaldt ”hvilkende” tilsyn med fremtidsfuldmægtigen. Det betyder, at Statsforvaltningen kun griber ind, hvis Statsforvaltningen bliver bekendt med en problemstilling i forhold til varetagelsen af dine interesser. Men i selve fuldmagten har du mulighed for at bestemme, at en uafhængig tredjepart skal kunne føre tilsyn med, hvordan den, der har fremtidsfuldmagten varetager sit hverv. Du kan f.eks. vælge, at en advokat, revisor eller anden skal føre tilsyn med om fremtidsfuldmægtigen handler i strid med dine interesser.

Hvem har brug for en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal oprettes, mens du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Derfor er det en god ide at tage stilling i tide og om ikke senere, så hvis du får stillet diagnoser som f.eks. Alzheimers, Parkinson, senildemens med videre, sådan at du sikrer dig. Du skal være fyldt 18 år før en fremtidsfuldmagt kan oprettes.

Vil du vide mere om, hvornår loven træder i kraft, er du velkommen til at sende en mail til sekretær Jytte Nielsen på jni@bklaw.dk med dine kontaktoplysninger. Vi vil så orientere dig, når tidspunktet kendes, så du kan få taget stilling og få oprettet din fremtidsfuldmagt. HUSK at en fremtidsfuldmagt er et vigtigt juridisk dokument, der giver din fremtidsfuldmægtig stor handlefrihed, hvorfor vi anbefaler, at du søger juridisk ekspert bistand. Når fremtidsfuldmagten først er trådt i kraft, vil du nemlig blive umiddelbart berettiget/forpligtet over for andre af ALLE aftaler, som din fremtidsfuldmægtig indgår på dine vegne. Derfor er det vigtigt, at du får kvalificeret modspil til at gennemskue konsekvenser, muligheder og faldgruber.

Del denne nyhed og send den videre i dit netværk til andre, der kunne have interesse i at vide mere om fremtidsfuldmagter.
Følg kontoret på facebook via dette link, så du løbende opdateres med relevante nyheder.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!