Nyheder

Erstatning for skader ved fyrværkeri

Igen i år er der et stort antal danskere, som er kommet til skade i forbindelse med fyrværkeri nytårsaften og dagene op til. I alt er der kommet 328 til skade, hvoraf 34 er alvorlige.

En opgørelse over anmeldte fyrværkeriskader, foretaget af Ulykkes Analyse Gruppen ved Ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital, viser at ca. 45 % af skaderne skyldes skader i forbindelse med affyring af raketter mv. mens 13 % skyldes det ulovlige fyrværkeri. Det er en stigning på ca. 100 anmeldte skader i forhold til de tidligere 5 år. Skaderne er både sket for tilskuere til fyrværkeri samt for personer, som selv har antændt fyrværkeriet. Der er naturligvis flere skader, som er selvforskyldt, men der består utvivlsomt en række skader, som de tilskadekomne ikke selv er skyld i.

Mange af de skader, som er sket, vil derfor umiddelbart kunne dækkes af ens egen ulykkesforsikring, hvis man har tegnet en. Derudover kan der være enkelte skader, som også kan anmeldes hos en evt. skadevoldenes persons ansvarsforsikringsselskab. Det kan fx være de sager, hvor personer er kommet til skade, som følge af enten defekt fyrværkeri, eller at skaden er forårsaget som følge af en anden persons handling.

Erstatningsposterne som kan søges dækket afhænger af den skade, som er sket og afhængig af hvilken forsikring, der er tegnet. Anmeldes en skade til ens ulykkesforsikring, vil erstatningsposterne typisk være enten varigt mén og/eller behandlingsudgifter. Er der derimod tale om en skade, som kan anmeldes til en skadevolders ansvarsforsikringsselskab, vil erstatningsposterne typisk være varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte og evt. erhvervsevnetab. For enkelte sager endda forsørgertabserstatning. Sidstnævnte gælder for de tilfælde, at en person i forbindelse med fyrværkeriet, er afgået ved døden, hvilket der desværre var tre tilfælde af.

Det er derfor vigtigt, at man som skadelidte får undersøgt, hvorvidt man har tegnet en ulykkesforsikring, og om skaden kan anmeldes til en evt. skadevolders ansvarsforsikring. 

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har behov for hjælp til en konkret erstatningssag, er du velkommen til at kontakte vores erstatningsadvokat Jørgen Dreyer på tlf. 69 13 71 42 eller e-mail jdr@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!