Nyheder

Måske sidste chance for "familiefinte” ved bolighandel

Boligadvokat Karen Marie Jespersen fortæller, at mange familier har overdraget et sommerhus til børnene eller måske en forældrekøbt ejerlejlighed i en af studiebyerne pga. nogle fordelagtige skatteregler.
 
Mange frygter, at 2018 bliver det sidste år, hvor det er muligt at opnå den helt store gevinst. Det skyldes, at beskatningsgrundlaget forventes at komme til at stige betragteligt.
 
Som reglerne er i dag, accepterer SKAT, at overdragelser mellem forældre/barn sker til en pris, der sættes til 15% under den offentlige vurdering. Det vil i de fleste tilfælde være en meget fordelagtig pris, der giver barnet en skattegevinst, når barnet senere sælger lejligheden med en stor skattefri fortjeneste. Det skyldes, at de nuværende ejendomsvurderinger tilbage fra 2011 langt de flest steder er meget langt fra de reelle handelspriser.
 
Boligadvokat Karen Marie Jespersen forklarer, at de nye ejendomsvurderinger kommer i 2019, og forventninger er, at de offentlige vurderinger i langt større grad kommer til at svare til markedsværdierne. Det betyder, at fordelen ved en overdragelse til et barn måske bliver forsvindende lille. Forventningen om, at ”familiefinten” måske lever på lånt tid er iflg. boligadvokat Karen Marie Jespersen formentlig forklaringen på, at vi oplever mange familiehandler for tiden.
 
Der er vel næppe noget at sige til, at mange familier foretrækker at overføre en stor sum i ”friværdi” til et barn, end at skulle betale et stort beløb til SKAT i ejendomsavanceskat. Iflg. boligadvokat Karen Marie Jespersen skal forældre, der ikke selv har boet i en lejlighed men udlejet den til et barn, ved et senere salg betale ejendomsavanceskat af en fortjeneste.
 
Går du i overvejelser om salg af dit forældrekøb, og har du brug for yderligere oplysninger eller en fast pris for overdragelsen, er du velkommen til at kontakte boligadvokat Karen Marie Jespersen på tlf. 69 13 71 19 eller e-mail: kmj@bklaw.dk.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!