Nyheder

Feriesamvær

FeriesamværMå jeg tage vores barn med på ferie i udlandet?
 
Mange er i gang med at planlægge sommerferien i år, og mellem skilsmisseforældre kan der opstå uenighed om rejser til udlandet.
Har du sammen med den anden forælder fælles forældremyndighed, så bestemmer du selv, om du rejser til udlandet på ferie med barnet. Du skal altså ikke spørge den anden forælder om lov.
Vær opmærksom på, at hvis der på rejsetidspunktet er uenighed om, hvorvidt forældremyndigheden fortsat skal være fælles, er svaret ikke så kortfattet.
Har du ikke del i forældremyndigheden, er svaret som udgangspunkt “nej”.
 

Har den ene af jer forældremyndigheden alene?

Hvis du har forældremyndigheden alene over barnet, kan du altid rejse på ferie i udlandet uden den anden forælders samtykke.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, men samvær med barnet i henhold til en afgørelse fra Statsforvaltningen om samvær, giver afgørelsen dig kun ret til feriesamvær i Danmark og de andre nordiske lande.
Ønsker du at holde ferie i udlandet med barnet, så kræver det samtykke fra den anden forælder (du anbefales, at få et skriftligt samtykke) eller en afgørelse fra Statsforvaltningen. Hvis du ikke kan blive enig med den anden forælder i, at du må holde ferie i udlandet med barnet kan du anmode Statsforvaltningen om at træffe afgørelse om, hvorvidt ferie må holdes i udlandet. Ofte vil Statsforvaltningen give tilladelse til, at jeres barn må komme med dig på en ferie eller et familiebesøg i udlandet. Det skyldes, at det betragtes som en naturlig del af familielivet i dag at rejse til andre lande. Statsforvaltningen vil ofte betinge tilladelsen af et vilkår om, at du senest en-to uger inden rejsens start, giver bopælsforælderen oplysninger om rejsen, herunder rejsemål, transportform, eventuel kontaktadresse m.v.
Statsforvaltningen giver selvfølgelig aldrig tilladelse til samvær i udlandet, hvis der kan være en aktuel risiko for bortførelse af barnet.
 

Har I fælles forældremyndighed?

Ja, så må begge forælder rejse til udlandet med barnet – uden at det kræver en afgørelse fra Statsforvaltningen, og uden at det kræver et samtykke fra den anden forælder (medmindre der ligger en afgørelse fra Statsforvaltningen, som begrænser eller ophæver retten til samvær med barnet i udlandet).

Denne ret, som I begge har til at rejse til udlandet med jeres barn, gælder dog ikke, hvis I er uenige om forældremyndigheden op til rejsetidspunktet. Er I uenige om forældremyndigheden, kan du kun rejse til udlandet, herunder Grønland og Færøerne med jeres barn, hvis du har et samtykke fra den anden forælder. Dette krav om, at den anden forælder skal give sit samtykke gælder kun, hvis sagen om forældremyndighed er indbragt for retten, eller hvis der i øvrigt kan dokumenteres eller godtgøres en uenighed om forældremyndigheden (f.eks. ved at en anmodning om ændring af forældremyndighed er indgivet til Statsforvaltningen). Er I “kun” uenige om selve udlandsrejsen og ikke om, hvem der skal have forældremyndigheden i fremtiden, kan I begge rejse til udlandet med jeres barn uden den anden forælders samtykke og uden en afgørelse herom fra Statsforvaltningen.

Hvis I er uenige om forældremyndigheden, og hvis du ikke kan få et samtykke fra den anden forælder, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om, at du må tage barnet med til udlandet. Det er både den forælder, der har barnet boende, og den forælder, der har samvær med barnet, der kan bede Statsforvaltningen om at træffe afgørelse herom. Statsforvaltningen vil så vurdere, om der er en risiko for, at barnet vil blive tilbageholdt i udlandet. Her vil man kigge på den rejsende forælders tilknytning til henholdsvis Danmark og udlandet, og om samværet eller opholdet skal foregå i et land, der har en samarbejdsaftale med Danmark om hjemgivelse. Statsforvaltningen ser også på, om transporten eller udlandsopholdet vil være uhensigtsmæssigt for barnet, eller om der er begrundet tvivl om, hvorvidt samværsforælderen er i stand til at tage sig forsvarligt af barnet under udlandsopholdet.

Hvis I er uenige om forældremyndigheden, og kan du ikke få et samtykke fra den anden forælder, og heller ikke en afgørelse fra Statsforvaltningen om, at du må tage jeres barn med til udlandet, og tager du alligevel jeres barn med til udlandet, vil der være tale om en børnebortførelse, eller en uberettiget tilbageholdelse. Dvs. at den tilbageværende forælder kan bede om tilbagegivelse af jeres barn, hvis jeres barn er i et land, som Danmark har en samarbejdsaftale med. Kompetencen til at træffe afgørelse om forældremyndigheden bliver samtidig hos de danske myndigheder.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du vil høre mere om, hvad der gælder lige præcis for din/jeres familie, eller har du spørgsmål om forældremyndighed, bopæl eller samvær i øvrigt, er du velkommen til at kontakte familieadvokat Karen Marie Jespersenkmj@bklaw.dk eller direkte tlf. nr. 69137119.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!