Nyheder

​10 fokusområder for din virksomhed gennem COVID-19 krisen

Danmarks nuværende historiske sundhedskrise har allerede fået mange afledte økonomiske konsekvenser. Der vil være stor forskel på den enkelte virksomheds robusthed til at modstå krisen. Nogle virksomheder vil opleve øget efterspørgsel af varer, som f.eks. supermarkeder. Andre vil komme til at opleve, at omsætningen bliver halveret eller måske helt forsvinder for en periode, som det f.eks. er tilfældet for hotelbranchen. Længden af krisen er vanskelig at forudse, men som for sundhedskrisen vil det være en god strategi at ”forberede det værste og håbe på det bedste”. Vi har prøvet at udarbejde en ikke udtømmende liste over vigtige emner, som man med fordel kan lade sig inspirere af, afhængig af den situation, man befinder sig i.

 • Likviditet

 • - Virksomhedens evne til at betale regninger ved forfald, er helt afgørende for overlevelse. Derfor skal der som noget af det første udarbejdes et ”Corona tilpasset” realistisk likviditetsbudget for resten af 2020.
 • - Opsøge eksterne investorer med henblik på at tilføre ekstern kapital, herunder mulige statslige lånemidler.
 • Sammensætning af rådgiverteam

 • - Afhængig af virksomhedens størrelse og økonomiske situation kan det være en fordel at sammensætte sit rådgiverteam, som kan bestå af bestyrelse, revisor, bank og advokat. Her kan situationen analyseres, og det kan bl.a. aftales, hvordan der kommunikeres med omverdenen.
 •  
 • - Aftale løbende rapportering for at følge udviklingen.
 • Kontakt til kreditorer

 • Afhængig af indholdet i likviditetsbudgetter kan der være behov for at tage kontakt til kreditorerne. Her vil der mulighed for at orientere om situationen og evt. lave frivillige aftaler. Under alle omstændigheder er det en god ide at forsøge på at være på forkant med situationen og holde sin bankforbindelse opdateret med udviklingen i økonomien.
 • Overblik over kontrakter

 • - Det kan i nogle situationer være hensigtsmæssigt at gennemgå sine kontrakter, herunder fokus på hvilken betydning COVID-19 har for opfyldelse af aftalen.
 • Muligheder for erstatning

 • - Undersøge og rådføre sig med advokat om muligheder for opnåelse af erstatninger på grund af den ekstraordinære situation, herunder gennemgang af virksomhedens forsikringer.
 • Udskydelse af betalinger

 • Regeringen er i fuld gang med at igangsætte initiativer, der giver mulighed for at udskyde betalinger til det offentlige, herunder moms, arbejdsmarked og indkomstskat. Forslaget er endnu ikke lovbehandlet. Her er det vigtigt at gøre sig bekendt med indholdet og indregne konsekvenserne i likviditetsbudgettet.
 •  
 • Det anbefales at have stor fokus på alle udbetalinger og overveje om betalinger kan udskydes, ændres eller helt undlades. Hvis man som virksomhed er tæt på konkurs, er der restriktive regler for, hvordan man betaler sine kreditorer, stiller sikkerheder og kautionerer for sine forpligtelser, fordi virksomheden ikke må handle i strid med konkursordnen.
 • Fokus på debitorholdning

 • - Fokus på at få inddrevet virksomhedens debitorer, herunder undgå lang kredittid og høje kreditrammer.
 • Håndtering af ansatte

 • - Gennemgang af virksomhedens personaleforhold, herunder håndtering af smittefare, karantæne, sygdom, hjemmearbejdspladser og muligheder for afspadsering. 
 •  
 • - Såfremt der er behov for afskedigelser i større scala, er der særlige regler, som virksomheden skal følge.
 • Rekonstruktion

 • Hvis det efter frivillige forhandlinger med sine kreditorer ikke er muligt at drive virksomheden videre, kan man overveje at gå i rekonstruktion. Det afgørende her er blandt andet, om virksomheden kan forvente, at virksomhedens kreditorer stemmer forslaget igennem.
 • Konkurs

 • Når det konstateres, at virksomheden er insolvent (det ikke er muligt at betale forfaldne regninger som de forfalder, og tilstanden ikke er midlertidig), er konkurs ofte den eneste mulighed. Det er vigtigt, at beslutningen bliver taget i tide, så der er mulighed for at redde mest muligt af virksomheden samt undgå, at virksomheden drives udover håbløshedstidspunktet.

Set med økonomiske ”briller” er det ønskeligt, at sundhedskrisen bliver kortvarig både her i Danmark og ude på vores vigtigste eksportmarkeder. Karakteristisk ved krisen er imidlertid, at netop længden ikke kan estimeres, og heri ligger formentlig den største usikkerhed/risiko.
Danmark er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder, der på hver sin måde skal navigere sig gennem de nye udfordringer. Det er derfor vanskeligt at komme med en facitliste. Gennem vores klienter kan vi mærke, at situationen bliver taget meget alvorligt, og der allerede arbejdes målbevidst med flere forskellige scenarier.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Vi er på arbejde ved Brockstedt-Kaalund og holder os opdateret med nye økonomiske og juridiske tiltag. Vi kan alle træffes på telefonen og deltager gerne i telefon- og onlinemøder.
Kontakt os på tlf. 87 22 80 80 eller e-mail info@bklaw.dk.

Se vores øvrige kontaktoplysninger her…

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!