Nyheder

Forældrekøb

Studiestarten er lige om hjørnet og de unges udfordringer med at finde et sted at bo betyder, at flere forældre vælger at købe en lejlighed og leje den ud til barnet.

Forældrekøb giver anledning til en række overvejelser og skattespørgsmål:

Hvad skal huslejen fastsættes til?

Når det skal aftales, hvad barnet skal betale i husleje er det en dårlig ide at tage udgangspunkt i, hvad barnet har mulighed for at betale. Er huslejen lavere end markedslejen kan SKAT nemlig kræve beskatning hos forældrene - og eventuelt gaveafgift hos barnet - af forskellen mellem markedslejen og det barnet rent faktisk betaler. 

Derfor er det vigtigt, at skaffe sig oplysninger om lejeniveauet f.eks. ved at spørge en lokal ejendomsadministrator, ejendomsmægler eller få en bindende forhåndstilkendegivelse fra Huslejenævnet.

Hvad med regnskab og SKAT?

I skattemæssig forstand er et forældrekøb en udlejningsejendom. Derfor skal du som forældre lave regnskab over indtægter og udgifterne, og du skal betale skat af overskuddet, mens et eventuelt underskud kan fratrækkes i anden indkomst. 

Forældrekøbet kan ske efter forskellige skatteberegningsmodeller, nemlig den særlige virksomhedsskatteordning eller den mere simple kapitalafkastordning. Hvilken model du skal vælge afhænger blandt andet af dine økonomiske forhold. Finansieres forældrekøbet ved optagelse af lån kan virksomhedsskatteordningen typisk være en fordel, da et skattemæssigt underskud (inkl. renteudgifterne) for forældrekøbet kan trækkes fra i den personlige indkomst - og det betyder jo en høj skatteværdi af fradraget. Kapitalafkastordningen er typisk en fordel, hvis forældrekøbet helt eller delvist sker kontant.

Uanset hvilken skattemæssig beregningsmodel du vælger, så får du skattemæssigt fradrag for ejerforeningsbidrag, ejendomsskatter og vedligeholdelsesudgifter og du skal ikke betale ejendomsværdiskat af lejligheden.
 

Hvad med udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af lejligheden?

I relation til SKAT er der forskel på om en udgift betragtes som vedligeholdelse eller forbedring. Det er nemlig kun vedligeholdelsesudgifter, der er fradragsberettigede. I de første 3 år efter købet accepterer SKAT dog, at du får fradrag for alle dine udgifter til istandsættelse, hvis bare istandsættelsesudgifterne ikke er større end 25% af huslejeindtægten. Hvis de betalte istandsættelsesudgifter er mindre end det maksimale fradrag, kan du overføre den uudnyttede del til næste år. Hvis derimod udgifterne er større end det maksimale fradrag, kan du ikke fratrække den overskydende del året efter.

Hvad med de skattemæssige konsekvenser ved værelsesudlejning?

Hvis dit barn udlejer/fremlejer en del af værelserne, så skal der normalt betales skat af lejeindtægterne, men det gælder kun, hvis fremlejerindtægten er mere end 2/3 af barnets egen årlige husleje.

Hvad med skattereglerne ved et senere salg?

Har du som forældre aldrig selv har boet i lejligheden, så skal du betale skat af din fortjeneste ved et senere salg. 

Fortjenesten er forskellen mellem den kontante salgspris fratrukket salgsomkostningerne og den kontante købesum/anskaffelsessum med købsomkostninger.

For hvert år du har ejet lejligheden (undtaget salgsåret) forhøjes anskaffelsessummen med 10.000 kr. sammen med evt. forbedringsudgifter udover 10.000 kr. årligt. 

Som forældre har du selvfølgelig også ret til at sælge lejligheden til barnet. Som udgangspunkt skal det ske til handelsværdien, men SKAT accepterer normalt at købesummen fastsættes til den seneste kontante offentlige ejendomsværdi med fradrag af 15%.

Spørgsmål til forældrekøb? – kontakt os

Har du spørgsmål i forbindelse med dine overvejelser om forældrekøb, så er du velkommen til at kontakte vores certificerede boligadvokater:

Karen Marie Jespersen direkte tlf. 69 13 71 19 eller email:kmj@bklaw.dk
Allan Kobæk direkte tlf. 69 13 71 48 eller email ako@bklaw.dk
Jens Fuglesang Christensen direkte tlf. 69 13 71 40 eller email jfc@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!