Nyheder

Lov om fremtidsfuldmagter er trådt i kraft

Den nye lov om fremtidsfuldmagter skal sikre danskerne en større selvbestemmelsesret over, hvad der skal ske, når man ikke længere selv er i stand til at træffe beslutninger.

Loven har været meget længe ventet. Familieretsafdelingen hos Brockstedt-Kaalund har gennem flere år rådgivet kontorets kunder om fuldmagtsforhold og værgemål, og der har været en række udfordringer og praktiske problemer omkring de almindelige generalfuldmagter, som nogle pengeinstitutter har ”set skævt til”. Derfor vil den nye lov løse en række udfordringer.
 

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er et enkelt alternativ til en almindelig aftaleretlig generalfuldmagt og det offentligt fastsatte værgemål.

En af fordelene ved at oprette en fremtidsfuldmagt (i modsætning til en almindelig generalfuldmagt) er, at der er tale om en formel og lovreguleret ordning. Ordningen indebærer bl.a., at fremtidsfuldmagten bliver offentliggjort, når den er trådt i kraft. Dermed skabes der klarhed om fuldmagtsforholdet for både dig som fuldmagtsgiver, din fuldmægtige og tredjeparter (f.eks. din bank) og sikkerhed for, at det kan fungere efter hensigten.

Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du som fuldmagtsgiver selv vælge, hvem der skal repræsentere dig, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til at varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold. Heroverfor står det offentligt fastsatte værgemål, hvor Statsforvaltningen uden dit samtykke og efter omstændighederne uden inddragelse af dig kan iværksætte et værgemål.

Den store fordel ved fremtidsfuldmagten er, at den først træder i kraft, når du ikke længere selv er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Når du som fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige). De skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det pga. sygdom, svækket mental funktion eller lignende. Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. Fremtidsfuldmagten er inaktiv og ”sover” i Fremtidsfuldmagtsregisteret. Det er kun dig som fuldmagtsgiver, Statsforvaltningen og domstolene, der kan se fremtidsfuldmagten. Det er først, når Statsforvaltningen henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft, at den får virkning og kan bruges af din fremtidsfuldmægtige.
 

Hvad er fordelen ved en fremtidsfuldmagt fremfor værgemål?

En fremtidsfuldmagt er tænkt som et alternativ til værgemål. Værgemål er omfattet af værgemålsloven og iværksættes først efter, at du har mistet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke får indflydelse på, hvem der skal være din værge eller værgemålets omfang, f.eks. om værgen må give større økonomiske gaver til børn hvert år eller størrelsen af evt. vederlag til værgen.
Det er i stedet værgen og Statsforvaltningen, der træffer beslutning om dine forhold. Skal der f.eks. bruges af din formue til et par nye briller, en rejse eller til at give en større gave, skal værgen først spørge om Statsforvaltningens tilladelse til det, og Statsforvaltningen er meget tilbageholdende med at tillade, at der bruges af formuen.

Vi er sikre på, at kontorets kunder påskønner de nye muligheder der er for, at man selv på forhånd kan bestemme om sine forhold den dag, hvor man ikke længere selv er i stand til det. Med loven er retten til selvbestemmelse styrket, og det gør det muligt under betryggende former at påvirke dit eget liv og fremtidige forhold på trods af sygdom eller tab af mental kapacitet. Nu kan du bestemme, at din fremtidsfuldmægtige er en person, du særligt stoler på, ligesom du kan bestemme fuldmagtens konkrete indhold og omfang.
 

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt med dit nemID i Fremtidsfuldmagtsregistret. Efterfølgende skal du ved personligt fremmøde for en notar vedkende dig fuldmagten. Notaren er en person, der er ansat ved retten. Formålet er at sikre, at du er i stand til at handle fornuftmæssigt, og at du ikke har oprettet fuldmagten under pres, men at fuldmagten er udtryk for dine egne ønsker for fremtiden.
Du kan altid tilbagekalde en fuldmagt eller ændre den indtil det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.
 

Hvordan træder fremtidsfuldmagten i kraft?

Når du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan enten du eller den fuldmægtige bede Statsforvaltningen om at sætte fuldmagten i kraft. Hvis Statsforvaltningen vurderer, at du er i den tilstand, som fuldmagten beskriver, træffer Statsforvaltningen afgørelse om at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, medmindre Statsforvaltningen finder det betænkeligt.

Fremtidsfuldmagten træder først i kraft, når:
1. Statsforvaltningen har truffet afgørelse om det.
2. Du selv, hvis det er muligt, har givet dit tilsagn.
3. Dine nærmeste pårørende er blevet hørt.
4. Der er indhentet lægelige oplysninger omkring din tilstand.

Når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft tinglyses den i personbogen under dit cpr.nr., så offentlige myndigheder, banker og andre aftalepartnere kan se, hvem der er legitimeret til at råde og disponere.
Når en fremtidsfuldmagt er trådt i kraft, vil Statsforvaltningen føre et såkaldt ”hvilkende” tilsyn med den fremtidsfuldmægtige. Det betyder, at Statsforvaltningen kun griber ind, hvis Statsforvaltningen bliver bekendt med en problemstilling i forhold til varetagelsen af dine interesser. Men i selve fuldmagten har du mulighed for at bestemme, at en uafhængig tredjepart skal kunne føre tilsyn med, hvordan den, der har fremtidsfuldmagten varetager sit hverv. Du kan f.eks. vælge, at en advokat, revisor eller anden skal føre tilsyn med, om den fremtidsfuldmægtige handler i strid med dine interesser.
 

Hvem har brug for en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt skal oprettes, mens du er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Derfor er det en god ide at tage stilling i tide og om ikke senere, så du sikrer dig, hvis du f.eks. får stillet diagnoser som f.eks. Alzheimers, Parkinson, senildemens m.m. Du skal være fyldt 18 år før en fremtidsfuldmagt kan oprettes.
 

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du har spørgsmål til fremtidsfuldmagter eller brug for rådgivning i forbindelse med oprettelse af en fremtidsfuldmagt, er du velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!