Nyheder

Går familiesagerne en utryg fremtid i møde?

Social-og Indenrigsministeriet har fornylig nedsat en hurtigtarbejdende embedsmandsgruppe, som allerede først i 2017 skal lave oplæg til et énstrenget familieretligt system. I modsætning hertil afgøres i dag i det nuværende system nogle problemstillinger i statsforvaltningen og andre ved domstolene.

Èn enhed for familieretssager
Familieadvokat Karen Marie Jespersen kan kun tilslutte sig, at alle skilsmisse-og børnesager samles i en enhed. Det nuværende system virker ulogisk og uoverskueligt for mange klienter, da det ofte er ensbetydende med mange forskellige sagsbehandlingsskridt og dermed en meget lang sagsbehandlingstid. Lange sagsbehandlingsskridt er efter Karen Maries erfaring et stort problem, da det oftest er ensbetydende med, at konflikterne optrappes og ikke nedtrappes til gavn for eventuelle børn, der befinder sig i orkanens øje.

Retssikkerheden er vigtig
Selv om Karen Marie kan tilslutte sig ideen om, at sagerne samles, så udtrykker hun også stor bekymring for, hvis alle sager samles under en administrativ myndighed som for eksempel vores nuværende statsforvaltning. Karen Marie har den opfattelse, at hvis retssikkerheden for familierne skal i højsædet, så er det vigtigt, at alle skilsmisse-og børnesager samles i en familieretlig afdeling under de nuværende domstole: ”For alle familier, der står midt i en tvist om det måske mest dyrebare i deres liv og fremtid vil det være afgørende, at familierne kan være sikre på deres retssikkerhed”, siger hun.  Karen Marie er godt klar over, at for mange lyder retssikkerhed som en floskel, men det er vigtigt at have for øje, at det kun er ved domstolene, at borgerne er sikre på, at sagerne afgøres af en uafhængig instans, hvor der er forudsigelighed og gennemsigtighed i processen, og hvor der er klare regler om sagsbehandlingens forløb. 

Karen Marie og de øvrige advokater i Brockstedt-Kaalunds familieretsafdeling venter spændt på embedsmandsgruppens oplæg: ”Vi håber, at embedsmændene i deres arbejde tager udgangspunkt i det virkelige liv og ikke udelukkende sidder ved skrivebordet og ser på eventuelle besparelsesmuligheder, sådan at familiesagerne går en sikker fremtid i møde”, siger hun.
 
Kontakt vores familieretsteam
Er du i tvivl om, hvor din familieretlige tvist skal afgøres eller har du brug for bistand i en familiesag, så er du altid velkommen til at kontakte en af advokaterne i vores Familieretsafdeling. Vi har hos Brockstedt-Kaalund en afdeling som udelukkende arbejder med familieretlige og arveretlige problemstillinger, hvorfor vi har en bred erfaring med de komplekse problemstillinger og uenigheder, som skilsmisser kan afstedkomme, særligt dem der involverer børn. For at sikre en høj kvalitet og professionel sagsbehandling løses sagerne på vores kontor teambaseret, da vi tror på, at flere hoveder løser problemerne endnu bedre.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!