Nyheder

Generationsskifte lettes via billigere afgift

Generationsskifte af familievirksomheder bliver fremover lettere som følge af et nyt lovforslag fra regeringen om nedsættelse af bo-og gaveafgiften ved generationsskifter.

Arveretsadvokat Marie Rud Hansen, der er en af dødsboadvokaterne hos Brockstedt-Kaalund, forklarer, at det nye lovforslag er udtryk for et ønske om, at de familieejede virksomheder skal sikres bedre muligheder for at overdrage virksomheden til næste generation. De familieejede virksomheder bidrager til væksten i Danmark og bedre vilkår ved et generationsskifte betyder, at der ikke trækkes likviditet ud af virksomhederne, og at man sikrer de ca. 300.000 arbejdspladser i familieejede virksomheder.

Forslaget indebærer, at bo-og gaveafgiften nedsættes gradvist fra 15% til 5% frem mod 2020. Nedsættelsen af afgiften gælder kun for generationsskifte af reelle erhvervsvirksomheder (både personligt ejede virksomheder og selskaber). Nedsættelsen gælder altså ikke arv og gaver i form af kontanter, værdipapirer mv. For disse gælder den almindelige afgift på 15% (i nogle tilfælde + 36,25%) fortsat.

Arveretsadvokat Marie Rud Hansen forklarer, at det er en betingelse for den lavere afgift, at overdragelsen kan ske med skattemæssig succession, ligesom der stilles krav til ejertid og aktiv deltagelse. Det er et krav, at overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år, og at overdrageren eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i virksomheden i mindste 1 år i løbet af overdragerens ejertid. Derudover er det et krav, at erhververen af virksomheden beholder virksomheden i mindst 3 år efter generationsskiftet.

Afgiftsnedsættelsen omfatter ifølge arveretsadvokat Marie Rud Hansen kun generationsskifte til nære familiemedlemmer. For barnløse gælder nedsættelsen dog også for generationsskifte til søskende og søskendes børn (som ellers normalt ikke anses for nære familiemedlemmer i den juridiske terminologi).

Arveretsadvokat Marie Rud Hansen oplyser, at nedsættesen af bo-og gaveafgiften først er planlagt til ikrafttræden fra 1. april 2017, men at der foreslås en gradvis nedsættelse med virkning allerede fra 1. januar 2016:

2016: 13%     2017: 13%     2018: 7%       2019: 6%       2020: 5%

Kontakt Brockstedt-Kaalunds arveretsadvokater

Ønsker du at få mere at vide om mulighederne for generationsskifte af din/jeres familievirksomhed kan arveretsadvokat Marie Rud Hansen eller en af kontorets øvrige advokater på området kontaktes. Advokat Marie Rud Hansen beskæftiger sig blandt andet med dødsboer og udarbejdelse af testamenter og generel arveretlig rådgivning, hvorfor Marie kender til ønskerne om at sikre, at de familieejede virksomheder bliver i familien.

Advokat Marie Rud Hansen, E: mrh@bklaw.dk eller T: 69 13 71 64
Advokat Steen P. Husbjerg,   E: sph@bklaw.dk eller T: 30 21 20 43

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!