Nyheder

Hvad sker der med din bolig i udlandet, når du dør ?

Flere og flere danskere køber feriehus eller lejlighed i udlandet, hvilket kan give udfordringer i forbindelse med dødsboets behandling. Højesteret har for nylig afsagt kendelse i en principiel sag om, hvorvidt fast ejendom i udlandet skal indgå i et dansk dødsbo.

Efter gældende danske regler skal et dødsbo behandles i det land, hvor afdøde havde bopæl på dødstidspunktet.

Reglerne om arvens behandling og fordeling varierer fra land til land. I nogle lande gælder f.eks. det princip, at der skal skiftes i det land, hvor værdierne befinder sig, uanset hvor afdøde boede. Fast ejendom skal f.eks. ofte skiftes i det land, hvor ejendommen ligger.
 
-Men er det faktum, at fast ejendom skal skiftes i det land, hvor ejendommen er beliggende, ensbetydende med, at ejendommens værdi ikke skal inddrages i et dansk dødsbo? Det er det spørgsmål, som Højesteret netop har besvaret.

Om sagen

Sagen omhandlede en afdød person, som havde bopæl i Danmark, og derfor blev dødsboet naturligvis behandlet i Danmark og efter de danske regler om arv og skifte. Afdøde efterlod sig en hustru og tre børn fra et tidligere forhold. Afdøde havde to ejendomme i Frankrig.

Som bobehandlingen skred frem, viste det sig, at dødsboet var insolvent, hvis ikke de franske ejendomme blev inddraget i dødsboet.

Dødsboets bobestyrer var af den opfattelse, at ejendommene skulle skiftes i Frankrig efter fransk ret, og at værdien af ejendommene derfor ikke indgik i det danske dødsbo. Det betød, at bobestyrer mente, at provenuet fra salget af ejendomme skulle styres udenom dødsboet i Danmark og udbetales direkte til hustruen og børnene, fordi der var skiftet efter de franske regler, hvad angik ejendommene, og derfor skulle de ikke indgå i det danske dødsbo og igen skiftes efter de danske regler.

Bankens krav

Banken, som var den eneste kreditor i dødsboet, ville ikke få dækket sit krav mod dødsboet, hvis ejendommene ikke blev inddraget under det danske skifte. Derfor gjorde banken gældende, at det såkaldte universalitetsprincip i dansk ret betød, at udenlandsk fast ejendom skulle inddrages i det danske dødsbo, også selvom reglerne i det pågældende land siger noget andet. Banken gjorde til støtte for sit synspunkt gældende, at hvis universalitetsprincippet ikke finder anvendelse ved skifte af insolvente dødsboer i Danmark, vil enhver person, som forventer at have bopæl i Danmark ved sin død, kunne unddrage sine midler fra kreditorforfølgning. -Som i dette tilfælde fra kreditorer i vedkommendes danske dødsbo blot ved at investere midlerne i fast ejendom i udlandet.

Universalitetsprincippet

Universalitetsprincippet, som er fastslået i dødsboskifteloven, indebærer, at bobehandlingen som udgangspunkt omfatter alle afdødes aktiver og passiver, både i Danmark og i
udlandet.

Sagens afslutning

Højesteret gav banken medhold i, at universalitetsprincippet betyder, at værdien af de franske ejendomme skulle indgå ved behandlingen og opgørelsen af det danske dødsbo. Det kan dog rent praktisk nok give nogle problemer i de insolvente dødsboer, at sikre udenlandske ejendomme indgår i dødsboet. I den konkrete sag var husene solgt, men ellers vil det kræve at kreditorerne er villig til at stille sikkerhed for behandlingen af sagen i udlandet, da et insolvent dødsbo jo ingen penge har. 

Kontakt os

Er du i tvivl om, hvilken betydning din udenlandske ejendom får for dit dødsbo, så er du velkommen til at kontakte en af kontorets advokater.  Brockstedt-Kaalund har en privatretsafdeling, der hvert år forestår bobehandling i dødsboer, rådgiver arvinger eller bistår med udarbejdelse af testamente, hvorfor vi har et bredt og solidt erfaringsgrundlag.

Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!