Nyheder

Hvornår ægtefællens gæld får betydning ved skilsmisse eller død

Advokat Karen Marie Jespersen, der er leder at Brockstedt-Kaalunds privatretsteam fortæller, at en ægtefælles gæld nogle gange kan skævvride en bodeling ved skilsmisse og få en utilsigtet hensigt, hvis den forgældede ægtefælle dør først.

Når folk gifter sig uden at lave ægtepagt om særeje får de automatisk formuefællesskab. Desværre tror rigtig mange, at det betyder, at man så skal dele både aktiver og gæld. 

Hvad betyder formuefællesskab ?

Når der er formuefællesskab i et ægteskab, så skal der altid deles lige ved et skifte. Ifølge Karen Marie Jespersen glemmer en del ægtefæller, at de ikke hæfter for hinandens gæld. Det betyder, at hvis manden står som ejer af huset og i øvrigt er selvstændig og går konkurs, så kan mandens kreditorer kun søge dækning i mandens hus. Det betyder i nogle tilfælde, at huset ender på tvangsauktion, og familien må flytte.
 
Da hustruen ikke ejer huset eller har været en del af mandens virksomhed, så hæfter hustruen ikke for gælden og uanset, hvor stor hustruens formue måtte være, så har mandens kreditorer ikke krav på, at hustruen betaler mandens gæld.

Ægteparret vil bagefter kunne starte forfra ”i konens navn”, hvilket sker ganske ofte siger Karen Marie Jespersen, men ægteparret bør klart overveje at få lavet ægtepagt, hvor konens formue bliver hustruens fuldstændige særeje. Det betyder nemlig, at hustruen beholder sin formue ved en skilsmisse, hvorimod manden og mandens kreditorer ved en skilsmisse ikke får noget. Glemmer ægteparret at få lavet ægtepagten, så skal ½ af hustruens formue gå til manden i tilfælde af skilsmisse eller hendes død. Indirekte så får mandens kreditorer jo pludselig mulighed for at deres tilgodehavender dækket helt eller delvist. 

Eksempel på gældens betydning ved skifte:

Hvis begge ægtefæller har større aktiver end gæld, så er de solvente. Ejer ægteparret et hus sammen og hvis der er friværdi i huset med 1 mio kr., så har hver ægtefælle en formue på 500.000 kr. Hvis nu konen har en studiegæld på f.eks. 250.000 kr. og ægteparret skal skilles, så skal de dele deres formuefællesskab lige. Hvis konen ingen studiegæld havde, så ville ægteparrets samlede formue på 1 mio kr,, skulle deles med 500.000 kr. til hver. Da konen har en studiegæld, så er konens formue kun på 250.000 kr. og mandens formue på 500.000 kr. Den samlede formue er altså 750.000 kr., som skal deles med halvdelen til hver eller 375.000 kr. til hver. Det betyder, at selv om ægtefæller ikke hæfter for hinandens gæld, så får gælden en betydning ved det økonomiske opgør under en skilsmisse. Karen Marie Jespersen, der gennem årene har haft mange skilsmissesager fortæller, at den måde at foretage ligedelingen af formuen på ofte virker uforståelig for ægtefællerne. Det er heller ikke alle ægtefæller, der er lige åbne omkring deres økonomi og hvis studiegælden er optaget før ægteparret overhovedet blev kærester, så opfatter mange eksemplet som urimeligt. 

Det hver ægtefælle skal dele er deres nettoformue, hvis den er positiv. Eftersom der deles ved et skifte, hvad enten det er i forbindelse med en skilsmisse eller ved dødsfald kan det ved den ene ægtefælles dødsfald få stor betydning, hvis den ene ægtefælle er insolvent. I de situationer bør ægtefæller ifølge Karen Marie Jespersen overveje oprettelse af en ægtepagt om særeje.

Vil du vide mere om, hvornår du risikerer at hænge på ægtefællens gæld, så kan du læse mere herom i familieretsteamets nyhed fra den 19. april 2016:  "Hænger jeg på ægtefællens gæld?".

Kontakt os

Har du brug for mere viden om emnet eller er du i tvivl om, hvorvidt du måske har brug for en ægtepagt, så kontakt en advokat i familieretsteamet, der alle har stor erfaring med rådgivning i forbindelse med indgåelse af ægtepagter.  Din partners evt. gæld skal ikke forhindre ægteskab, hvis I har lyst til at gifte jer.

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!