Nyheder

Ingen likviditet – hvad nu?

En række virksomheder har i de seneste år oplevet problemer med at betale deres regninger efterhånden som de forfalder og er derfor insolvente i konkurslovens forstand. 

Årsagerne hertil kan være mange; virksomheden har måske ikke i tide tilpasset omkostningerne til et lavere aktivitetsniveau og har oplevet tab på en større debitor, eller banken har stillet krav om afvikling af engagementet eller ikke ønsket at forlænge driftskreditterne. 

Undgå konkurs

Alle scenarierne kræver en afgørende beslutning fra virksomhedens ledelse og ofte må ledelsen træffe det svære valg at indstille virksomhedens drift. 

Det er imidlertid ikke helt ligegyldigt, hvordan dette valg træffes, og her kan vi hos Brockstedt-Kaalund være ledelsen behjælpelig med at træffe den rigtige beslutning. Det er i den forbindelse vigtigt at I gør jer klart, at jo tidligere vi bliver involveret i processen, des større er chancen for at finde den optimale løsning og måske undgå en decideret konkurs. 

Muligheder for ophør af virksomhed

I nogle tilfælde kan ophør af virksomhed ske ved tvangsopløsning af et selskab. Det sker som oftest på Erhvervsstyrelsen foranledning, hvis et selskab ikke har indleveret regnskab eller selskabet er uden ledelse. Er der f.eks. ingen aktiver i selskabet giver en konkursbehandling ikke mening, idet formålet med en konkurs er, at realisere selskabets aktiver og fordele disse mellem kreditorerne. 

Det er også tænkeligt, at virksomheden - selv om det kniber med likviditeten – vil kunne betale alle sine kreditorer, hvis den har en positiv egenkapital og dermed rimelig tid til at realisere aktiverne. I sådanne situationer kan en solvent likvidation af selskabet være den mest hensigtsmæssige måde at lukke virksomheden ned på. 

Dette kan ske på to måder. Der kan udstedes et såkaldt proklama, hvorefter alle kreditorer via Statstidende opfordres til at anmelde sine tilgodehavender. Tilgodehavender, der ikke anmeldes bliver prækluderet, det vil sige ophører, og kreditor kan ikke efterfølgende rette krav mod det ophørte selskabs aktionærer. Den anden måde fordrer, at aktionærerne ved erklæring står inde for alle krav, som måtte blive rejst mod selskabet efter likvidationen. 

Fordelen ved erklæring er, at dette er hurtigere og billigere, men ledelsen skal så være så godt som 100 % sikker på, at der ikke er nogen latente krav, der pludselig kan dukke op. Har I f.eks. drevet byggevirksomhed anbefales altid at anvende proklama. 

Tvangsopløsning og likvidation kan ikke anvendes ved personligt drevne virksomheder.

Når konkurs er uundgåelig

Ikke sjældent er det dog således, at en konkurs er uundgåelig. Skulle din virksomhed være i den situation, kan vi hjælpe dig igennem processen så nemt og smertefrit som muligt. Vi oplever ofte, at beslutningen om konkurs faktisk opleves som en lettelse for den daglige ledelse, idet tiden op til en sådan beslutning ofte har været præget af meget stress og urolighed over fremtiden. 

Ved en konkurs i en personligt drevet virksomhed bortfalder gælden ikke som følge af konkursen, så indehaveren af virksomheden hæfter fortsat for gælden efter konkursbehandlingen. I en virksomhed, som er drevet som et selskab vil ejerne ved en konkurs ofte via kautionsforpligtelser hæfte for i hvert fald gælden til banken, og det kan selvsagt forekomme helt uoverskueligt. 

Søg gældssanering og kom videre

Som en naturlig del af konkursbehandlingen ser vi derfor også på situationen efter en konkurs, og rådgiver om mulighederne for gældssanering. Vilkårene for at få en gældssanering er således lempeligere i forbindelse med konkurs end ellers, så det er vigtigt at få dette element med i rådgivningen. 

Kontakt os

Har din virksomhed en udfordring med likviditeten, og du ønsker en uformel snak med os, er du meget velkommen til at kontakte advokat Torben Krath på tlf. 6913 7144 eller mail tkr@bklaw.dk eller advokat Per Buttenschøn på tlf. 6913 7106 eller mail pbu@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!