Nyheder

Bør man give iværksætterselskaber kredit?

Som virksomhedsejer et det altid en god ide at gøre sig klart, hvem man handler med, og hvilken økonomisk situation ens samhandelspartner befinder sig i. Der er altid en risiko for, at man en dag står med en dårlig betaler – eller måske endda en kunde der er gået konkurs.

Inden du giver din kunde kredit, bør du derfor overveje, hvilken sikkerhed du har for at få betaling. Du bør specielt være tilbageholden med at give kredit til iværksætterselskaber.

Deltagernes hæftelse 

Iværksætterselskabet er et kapitalselskab og undergivet samme selskabsretlige regulering som anpartsselskabet, med undtagelse af få specialbestemmelser. Det indebærer, at deltagernes hæftelse er begrænset til den kapital, som de har indskudt i selskabet. Deltagerne hæfter således ikke personligt for selskabets forpligtelser. 

Der, hvor iværksætterselskabet især adskiller sig fra de øvrige kapitalselskaber, er i forhold til det minimale kapitalkrav, som stilles ved selskabets stiftelse. I modsætning til kapitalkravene for anpartsselskabet og aktieselskabet, som udgør henholdsvis 50.000 kr. og 500.000 kr., kræver stiftelsen af et iværksætterselskab blot en startkapital på 1 kr. Iværksætterselskabet anvendes således i høj grad af iværksættere, som ikke har den nødvendige kapital til at stifte et anpartsselskab eller aktieselskab. 

Iværksætterselskabet blev indført for at gøre det nemmere for iværksættere at danne et selskab. De særlige og lempede stiftelseskrav og hæftelsesregler kan dog give anledning til problemer for selskabets kreditorer. 

I inkassoafdelingen ved Brockstedt-Kaalund møder vi ofte sager, hvor selskabskreditorer i et iværksætterselskab står uden reel sikkerhed for sit tilgodehavende. Den eneste sikkerhed er den ene krone, som deltagerne har indskudt. 

Hvad skal du som kreditor være opmærksom på? 

Iværksætterselskabets begrænsede hæftelse og startkapital kan udgøre en stor risiko for opstart af ”svage” selskaber uden det nødvendige forretningsmæssige grundlag. Den omstændighed, at deltagere ikke har foretaget en reel økonomisk investering i selskabet kan føre til, at deltagerne giver hurtigere op og smider tøjlerne. Deltagerne vil med andre ord være mere tilbøjelige til at lade selskabet gå konkurs, end hvis deltagerne havde investeret et større beløb. 

Vi anbefaler derfor, at du som kreditor forlanger yderligere sikkerhed – for eksempel i form af forudbetaling, personlig kaution fra deltagerne, deponering eller lignende. 

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Kontakt gerne advokat Lars Ole Frederiksen ved Brockstedt-Kaalund på tlf. 69 13 71 52 eller e-mail lof@bklaw.dk, hvis du ønsker yderligere information om, hvordan et tilgodehavende kan inddrives overfor et iværksætterselskab, eller hvis du ønsker råd om, hvordan du kan sikre dit tilgodehavende. 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!