Nyheder

Levering af fast ejendom er momsfritaget i henhold til momsloven

Med virkning fra 1. januar 2011, er levering af byggegrunde ikke omfattet af momsfritagelsen. Der skal derfor beregnes moms med 25 %.

Skatterådet har, som følge af at lovgivningen er temmelig uklar, i flere bindende svar taget stilling til, hvad der i momsmæssig forstand forstås ved en byggegrund, og hvornår salg af en bygning på en tilhørende grund betragtes som salg af en momspligtig grund. Da der er  tale om et særdeles kompliceret område, skal man træde varsomt, særligt når købsaftalerne udarbejdes, så sælger ikke risikerer at skulle afregne moms af et ellers muligt momsfrit salg. 

SKAT har på den baggrund udsendt et såkaldt styresignal om hvornår :

1.    en levering anses for en momspligtig levering af en byggegrund
2.    en levering ikke anses for en momspligtig levering af en byggegrund
3.    hvilke momenter, der kan tillægges vægt, når det skal vurderes, om en levering af en bygning med tilhørende grund sidestilles med en levering af en byggegrund.

Styresignaler er bindende tjenestebefalinger, der har samme retlige status som cirkulærer. Det er fastslået i domspraksis, at bl.a. styresignaler fastlægger gældende praksis, som borgere og virksomheder kan støtte ret på i det omfang, at denne praksis ikke strider mod højere rangerende retskilder. Styresignalet er derfor et godt arbejdsredskab, når det skal vurderes om en overdragelse er momspligtig eller ej.

Du kan læse styresignalet fra SKAT her... 

Advokat Jens Fuglesang Christensen og advokat Allan Kobæk fra Brockstedt-Kaalund anbefaler, at man altid rådfører sig med sin advokat i forbindelse med køb og salg af fast ejendom for at undgå kedelige overraskelser, herunder af skatte- og momsmæssig karakter.

 

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Hvis du ønsker rådgivning i forbindelse med fast ejendom, er du meget velkommen til at kontakte Brockstedt-Kaalunds advokater.

Advokat Allan Kobæk                                 E: ako@bklaw.dk   T: 69 13 71 48
Advokat Jens Fuglesang Christensen      E: jfc@bklaw.dk     T: 69 13 71 40

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!