Nyheder

Lovændring giver nye muligheder omkring kapitalejerlån

Folketinget har den 1. december 2016 vedtaget en ændring af selskabslovens § 210, som betyder, at et selskab med virkning fra 1. januar 2017 har mulighed for lovligt at yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.fl, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

  1. Kapitalejerlånet inkl. påløbne renter skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver. 
  2. Beslutningen om at yde et kapitalejerlån skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. 
  3. Beslutningen om at yde et kapitalejerlån kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.
  4. Kapitalejerlånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår

Selskabet skal overfor Erhvervsstyrelsen kunne dokumentere, at et ydet kapitalejerlån opfylder betingelserne. 

Loven indebærer derimod ikke ændringer i skattereglerne vedrørende kapitalejerlån, og en kapitalejer, der låner penge i sit selskab, bliver derfor beskattet af lånet, hvis betingelserne herfor i ligningslovens § 16E er opfyldt. 

Kapitalejerlån, der er ydet før den 1. januar 2017, kan lovliggøres ved, at selskabet senest på den førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2017 beslutter at opretholde lånet som et lovligt lån ved at opfylde de nævnte betingelser. 

Har du spørgsmål til det nye lovforslag er du velkommen til at kontakte advokat Henrik Lyhne eller en af de øvrige advokater i Brockstedt-Kaalunds erhvervsteam

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!