Nyheder

Højesteret skaber klarhed om ægtefællers mulighed for at aftale særeje

Højesteret fastslår nu, at ægtefæller ikke på forhånd kan lave aftaler om særejekompensation i tilfælde af en separation/skilsmisse.

Ægtepagt

Baggrunden for Højesterets dom

Der har igennem mange år været stor uenighed blandt landets familieretsadvokater og familieretsprofessorer om, hvorvidt ægtefæller gyldigt kan lave forhåndsaftaler om særejekompensation eller ej. Retspraksis har heller ikke været entydig, og det har medført en usikker retstilstand om, hvad der kan aftales i en ægtepagt.

I efteråret 2016 skrev Brockstedt-Kaalund om en principiel landsretssag. Sagen handlede om, hvorvidt ægtefæller med skilsmissesæreje på forhånd kan aftale, at den ene ægtefælle skal have en særejekompensation i tilfælde af en senere skilsmisse.

Landsretten fandt dengang, at der ikke er hjemmel i lovens særejeregler (retsvirkningslovens § 28) til, at ægtefæller kan lave en forhåndsaftale om kompensation i tilfælde af en skilsmisse.

Sagen blev anket til Højesteret, som netop har afsagt dom.

Højesterets dom

Højesteret fastslår nu, at der ikke gyldigt kan indgås en forhåndsaftale om særejekompensation. En aftale om ægtefællers formueforhold i tilfælde af separation eller skilsmisse, der afviger fra lovens hovedregel om almindeligt formuefællesskab, skal have sikker hjemmel i retsvirkningslovens § 28. Bestemmelsen i § 28 indeholder en udtømmende angivelse af de muligheder for afvigelse fra hovedreglen om almindeligt formuefællesskab, der gyldigt kan aftales. Efter retsvirkningslovens § 28 kan ægtefæller aftale skilsmissesæreje, evt. kombineret med særeje ved død. Særejet kan begrænses til en del af ægtefællernes ejendele eller tidsbegrænses.

I sagen havde ægtefællerne lavet en ægtepagt om skilsmissesæreje, og de havde samtidig indsat et vilkår i ægtepagten om et beløb til hustruen i tilfælde af separation eller skilsmisse, beregnet som en nærmere fastsat del af værdien af mandens faste ejendom, afhængigt af ægteskabets varighed.

Højesteret fandt, at vilkåret angår formuedelingen mellem parterne i tilfælde af separation eller skilsmisse, og det skal derfor holde sig inden for de rammer, der følger af retsvirkningslovens § 28.

Vilkåret indebar, at en del af mandens særeje skulle deles, så der, afhængigt af ægteskabets varighed, sker en overførsel herfra til hustruens særeje. Højesteret stadfæstede, at dette ligger uden for de rammer for en individuel formueordning, der følger af retsvirkningslovens § 28, og vilkåret er derfor ikke gyldigt.

Brockstedt-Kaalunds vurdering

Hos Brockstedt-Kaalund er man i familieretsteamet meget tilfredse med at have fået medhold i Højesteret og uddyber: ”Der har igennem de sidste mange år været stor uenighed blandt landets familieretsadvokater og familieretsprofessorer om, hvordan retsvirkningslovens § 28 skal tolkes, og nu har vi alle endeligt fået Højesterets stillingtagen hertil. Det skaber en meget større retssikkerhed for alle.”

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Har du spørgsmål til oprettelse af ægtepagt eller brug for rådgivning i forbindelse med evt. skilsmisse, er du velkommen til at kontakte en af kontorets familie-og skilsmisseadvokater til en drøftelse. 

Advokat Karen Marie Jespersen, tlf. 69 13 71 19 eller kmj@bklaw.dk 
Advokat Emma Hertel Theilmann, tlf. 69 13 71 47 eller eht@bklaw.dk
Advokat Christina Ruby, tlf. 69 13 71 64 eller cru@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Charlotte Beck, tlf. 69 13 71 65 eller cbe@bklaw.dk
Advokatfuldmægtig Sine Andreassen, tlf. 69 13 71 70 eller san@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!