Nyheder

Ny dom fra Højesteret om særejearv

Ny dom fra Højesteret viser, at man skal være meget bevidst om, hvad man gør med midler, der tilhører en som særeje.

Mange forældre får i dag lavet testamente, hvori de bestemmer, at børnenes arv efter forældrene skal tilhøre børnene som særeje, sådan at børnene ikke skal dele arven med en ægtefæle ved en skilsmisse. Selv om man har arvet en formue efter sin forældre som særeje, så skal man sørge for at holde særejet adskilt fra sin øvrige formue i ægteskabet, da særejet ellers kan fortabes. En ny dom fra Højesteret illustrerer netop en sådan problemstilling.

Om sagen

Sagen drejede sig om et ægtepar, der blev skilt i 2008. I år 2000 havde hustruen arvet ca. 3 mio. kr. fra sin far. Faren havde i et testamente bestemt, at arven skulle være særeje. I september 2001 købte ægtefællerne et hus for 2.840.000 kr. Købet blev finansieret med midler fra en fælles boligskift-konto og ved at ægtefællerne optog et fælles kreditforeningslån. I november 2001 overførte hustruen 800.000 kr. fra sin arv til den fælles boligskift-konto. 

Da ægtefællerne blev skilt i 2008, opstod der uenighed om, hvorvidt hustruens halvpart af huset delvist var betalt af hendes arv, og om hustruens halvpart af huset derfor var særeje. Hustruen mente, at hendes halvpart af huset nu i hvert fald delvist tilhørte hende som særeje, fordi hun have skudt en del af sin særejearv i det, og at huset derfor ”trådte i stedet for” det arvede pengebeløb. Ægtefællerne havde erhvervet huset i lige sameje og uden skriftlige eller mundtlige tilkendegivelser om, at hustruens halvpart var særeje for hende.

Højesteretsdommen

Højesteret fastslog, at det forholdene på tidspunktet for erhvervelsen, der er afgørende. Da ægtefællerne købte huset i september 2001, tilhørte huset dem som fælleseje. At hustruen efterfølgende overførte et beløb, der tilhørte hende som særeje, til den fælles boligskift-konto kunne ikke ændre aktivets formuestatus. Det var hustruens bevisbyrde, at hustruens halvpart af huset trådte i stedet for en del af hendes særejearv. Højesteret fandt, at det efter bevisførelsen var uklart, om overførslen af beløbet på 800.000 kr. til boligskift-kontoen helt eller delvis skulle betragtes som en investering af hustruens særejemidler eller et udlæg, som skulle tilbagebetales af ægtefællernes fælles midler, og det var også uklart, i hvilket omfang der senere rent faktisk var sket tilbagebetaling. Højesteret fandt derfor, at hustruen ikke havde godtgjort, at nogen del af hendes halvpart af huset var erhvervet for særejemidler.

Bemærkninger til dommen

Dommen fastslår blot, hvad der allerede gælder: Man skal huske at sikre sit særeje!

Vi giver følgende huskeregler, som det er værd at skrive sig bag øret, hvis du har særeje i dit ægteskab:

1.    Arver du noget som særeje, er det meget vigtigt, at du ikke sammenblander arven med dine øvrige midler. 

2.    Selvom du har arvet noget som særeje, kan det være nødvendigt at lave en ægtepagt for at sikre, at dit særeje ikke går tabt, f.eks., hvis du skyder en del af særejet ind i jeres fælles hus.

3.    I en skilsmissesituation skal du kunne dokumentere dit særeje, ellers anses det for at være gået tabt.

Kontakt os

Har du spørgsmål om særeje og arv er du velkommen til at kontakte en af advokaterne i familieretsteamet hos Brockstedt-Kaalund 

Karen Marie Jespersen, tlf. 6913 7119 eller kmj@bklaw.dk

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!