Nyheder

Ny lov - om selskabsret

Folketinget har d. 1. marts 2016 vedtaget lov om registrering af reelle ejere af selskaber, erhvervsdrivende virksomheder og fonde mv – i det følgende blot selskaber.

Hvorfor ny lov?

Formålet med loven er særligt at imødegå hvidvask og etablering af midler i skattely og implementere EU direktiver herom. 

Hvornår gælder den nye lov?

Loven er endnu ikke trådt i kraft, da Erhvervs- og vækstministeren, som er bemyndiget til at fastsætte tidspunktet, afventer udvikling og klargøring af IT-register, hvori de reelle ejere skal registreres.

Om nuværende lovgivning

Ifølge gældende lovgivning skal alle ”legale” ejere af et selskab registreres i selskabets ejerbog. 

Legale ejere, såvel juridiske som fysiske personer, der ejer mere end 5 % af et selskab, skal registreres i Erhvervsstyrelsens ejerregister.

Reelle ejere - et nyt begreb i lovgivningen

Med loven indføres et selskabsretligt nyt begreb – nemlig et register for ”Reelle Ejere”.

Reelle ejere er altid fysiske personer. Loven definerer således reelle ejere som fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et selskab gennem ejerandele, stemmerettigheder eller med andre midler (eksempelvis ejeraftaler eller stemmebegrænsningsaftaler).

I forarbejderne til loven defineres et reelt ejerskab som mere end 25 %.

Registrering af reelle ejere

Ejerskab eller kontrol igennem holdingselskaber, søsterselskaber eller lignende medfører således registrering af den eller de fysiske personer, der udøver den endelige kontrol med et selskab.

Alle selskaber er forpligtet til at opfylde loven og har pligt til straks at meddele ændringer i de reelle ejerforhold til registeret.

Vi vil orientere mere om loven, når implementeringen af loven gennemføres af Erhvervs- og vækstministeren.

Kontakt os

Spørgsmål eller kommentarer til dette nyhedsbrev kan rettes til advokaterne Henrik Lyhne, Tage Svendsen, Søren Schulz eller Tom Jensen.

Lovforslaget med bemærkninger og forarbejder kan læses her.

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!