Nyheder

Ny sagsbehandling hos Statsforvaltningen i samværssager

I medierne og hos politikkerne har der i årets løb været stor fokus på højkonfliktsagerne og alle de negative konsekvenser, det har for børnene. Derfor har statsforvaltningen iværksat nogle nye tiltag.

Blanketterne nuanceres

Skemaerne ændres til henvendelsesskemaer og er ikke længere ansøgningsskemaer. Det betyder, at du ved udfyldelse af skemaet ikke længere skal beskrive hvilket samvær du ønsker at få, men at du ønsker hjælp til at få et samvær fastsat eller ændret.

Telefonvisitation

Nu bliver begge forældre kontaktet telefonisk af en af statsforvaltningens jurister, sådan at statsforvaltningen kan finde frem til hvilken type møde, der er brug for. Selve sagen og sagens detaljer bliver altså ikke drøftet under telefonsamtalen. Derfor bliver der heller ikke lavet et notat om samtalen til sagen. Er du repræsenteret ved en af Brockstedt-Kaalunds familieretsadvokater, er det advokaten, der bliver ringet til.

Samarbejdsmøder

I alle førstegangssager tilbyder statsforvaltningen nu et samarbejdsmøde, hvor der er fokus på din og den anden forældres samarbejdsrelation. Mødet skal altså ikke dreje sig om rettigheder eller jura, men derimod hvordan forældre kommunikerer bedst muligt sammen, så barnet ikke belastes mere end højest nødvendigt. Statsforvaltningen kan tilbyde flere opfølgningsmøder, men færre tværfaglige møder.

Børnesamtalen

Nu bliver der som udgangspunkt afsat 1 1/2 time pr. samtale. Er dit barn alderssvarende udviklet skal statsforvaltningen inddrage dit barns perspektiv på sagen ved at holde en samtale. Sådanne samtaler gennemføres når børn er fra 5-6 år gamle. Der bliver lavet et notat fra børnesamtalen, men det bliver ikke længere sendt ud til forældrene før opfølgningssamtalen. Først under opfølgningssamtalen får forældrene et referat af samtalen og notatet udleveret.
Selv om barnet høres og måske giver udtryk for nogle samværsønsker, så kan der være grunde til, at barnets ønsker ikke bliver fulgt. Er det tilfældet for dit barn, får dit barn også tilbudt en opfølgningssamtale.

Børnesagkyndig rådgivning

Hører din samværssag under statsforvaltningen i Odense eller Åbenrå, så har de 2 kontorer fået bevilget flere midler, sådan at der her kan tilbydes yderligere børnesagkyndig rådgivning. Vi havde hos Brockstedt-Kaalund gerne set, at alle statsforvaltningens kontorer kunne tilbyde den samme børnesagkyndige rådgivning, da det kan være en stor hjælp for forældrene.

Spørgsmål? - Kontakt os

Har du spørgsmål omkring fastsættelse af samvær eller brug for hjælp hos Statsforvaltningen er du velkommen til at kontakte en af vores erfarne familieretsadvokater. Familieretsadvokaterne hos Brockstedt-Kaalund er specialister og adskiller sig fra andre advokatkontorer ved en teambaseret sagsbehandling.

Karen Marie Jespersen direkte tlf. 69 13 71 19 eller på mail kmj@bklaw.dk 
Eva Østerlund direkte tlf. 69 13 71 14 eller på mail eos@bklaw.dk 
Marie Rud Hansen dirkete tlf. 69 13 71 64 eller på mail mrh@bklaw.dk

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!