Nyheder

Nye regler om registrering af reelle ejere

Fra sommeren 2017 skal en række virksomheder registrere deres reelle ejere. Allerede eksisterende virksomheder skal senest den 1. december 2017 foretage registreringen. Reglerne forventes at træde i kraft den 23. maj 2017 som et led i implementeringen af EU's 4. hvidvaskdirektiv ved lov om etablering af et register for virksomheders reelle ejere, lov nr. 262 af 16. marts 2016.

Reglerne medfører, at en række virksomheder, foruden registrering af de ”legale ejere” i Det Offentlige Ejerregister, nu også løbende skal registrere de ”reelle ejere” hos Erhvervsstyrelsen.

Hvem skal registrere?

Følgende virksomhedstyper skal registrere reelle ejere:

 •    -   Aktieselskaber (A/S)
 •    -   Anpartsselskaber (ApS)
 •    -   Iværksætterselskaber (IVS)
 •    -   Partnerselskaber (P/S)
 •    -   Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA og SMBA)
 •    -   Kommanditselskaber (K/S)
 •    -   Interessentskaber (I/S)
 •    -   Erhvervsdrivende fonde
 •    -   Øvrige: Europæiske aktieselskaber (SE-selskaber), Europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber),
 •        Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG), Finansielle virksomheder, der er omfattet af
 •        selskabsloven, Gensidige forsikringsselskaber, Tværgående pensionskasser, Sparekasser,
 •        Andelskasser, Sparevirksomheder, Firmapensionskasser, Kapitalforeninger, Investerings-
 •        foreninger, SIKAV, Ikke-erhvervsdrivende fonde og Foreninger omfattet af lov om fonde og visse
 •        foreninger, 

Undtaget fra at skulle registrere reelle ejere er Børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, selvstændige offentlige virksomheder (SOV’er), medarbejderinvesteringsselskaber, personligt ejet mindre virksomheder (PMV’er) og filialer skal ikke registrere reelle ejere.

Hvad skal registreres?

Virksomheden skal registrere: 

          1. Oplysninger om den eller de fysiske personer, som er virksomhedens reelle ejere, og 
          2. hvori det reelle ejerskab/kontrol består.

Oplysningerne, der skal registreres, vil således langt hen ad vejen være de samme, som de oplysninger der allerede nu skal registreres i Det Offentlige Ejerregister.

Et reelt ejerskab opstår:

 •     -  Når en fysisk person ejer en tilstrækkelig del af kapitalen (formentlig 25 % eller mere) direkte
 •        i virksomheden eller indirekte gennem andre virksomheder. 
 •  
 •     -  Når en fysisk person råder over en tilstrækkelig del af stemmeretten (formentlig 25 % eller
 •        mere) direkte i virksomheden eller indirekte gennem andre virksomheder. 
 •  
 •     -  Når en fysisk person opnår tilstrækkelig kontrol ved hjælp af andre midler, f.eks. rettigheder
 •        iht. vedtægter eller aftale. Rettighederne kan omfatte udpegning af ledelsesmedlemmer, m.fl.

Hvis en fysisk person ejer 25 % af kapitalen, men har overdraget stemmeretten på kapitalandele til en anden ved f.eks. pant eller lignende, skal begge fysiske personer registreres som reelle ejere.

Det fremgår endnu ikke, hvordan tilstrækkelig del eller tilstrækkelig kontrol skal forstås, men indtil videre forventes det, at ved direkte eller indirekte ejerskab og/eller kontrol på over 25 % af virksomheden er der tale om en reel ejer.

Har virksomheden ingen reelle ejere eller kan virksomheden ikke identificere sine reelle ejere, skal denne oplysning registreres, hvorefter at virksomhedens ledelse i så fald skal registreres som de reelle ejere.

Hver gang ejerforhold tilføjes eller ændres, bliver alle berørte parter adviseret om registreringen.

Hvor og hvornår skal man registrere?

Oplysninger om reelle ejere samt efterfølgende ændringer i ejerforhold skal registreres via Ændre virksomhed på Virk Indberet

Erhvervsstyrelsen forventer at åbne op for adgangen til registrering den 23. maj 2017. Fristen for, hvornår en virksomhed senest skal have registreret de reelle ejere, er endnu ikke fastlagt.

Registrering af reelle ejere skal ske hurtigst muligt efter at virksomheden er blevet bekendt med en reel ejer. Hurtigst muligt vil være en konkret vurdering, men uden en særlig anerkendelsesværdig grund kan virksomheden ikke vente flere dage med at foretage registreringen modsat de sædvanlige registreringsfrister på 2 uger.

Eksisterende virksomheder skal senest den 1. december 2017 foretage registrering af reelle ejere.

Hvis ansvar er det at registrere?

Den øverste ledelse skal aktivt sikre, at virksomheden registrerer sine reelle ejere, og ledelsen skal påse, at registreringen sker hurtigst muligt, efter virksomheden er blevet bekendt med ejerskabet. 

Virksomheden skal løbende og som minimum i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger eller lignende sørge for at kontrollere og i fornødent omfang opdatere sine oplysninger om reelle ejere.

Virksomheden har pligt til at gemme oplysningerne i fem år efter ejerskabets ophør.

Virksomhedernes ledelse kan ifalde ansvar, såfremt der ikke registreres oplysninger om de reelle ejere.

Kontakt Brockstedt-Kaalund

Spørgsmål til nyhedsbrevets indhold kan rettes til advokat Andreas Brødsgaard Schnoor ved Brockstedt-Kaalund på e-mail abs@bklaw.dk eller tlf. 33 14 35 00.

 

 

 

 

Icons made by SimpleIcon from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Eleonor Wang from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!
Ny viden og gode råd fra vores advokater

Tilmeld dig Brockstedt-Kaalunds nyhedsservice og modtag ny viden og GRATIS råd i forbindelse med forskellige juridiske problemstillinger inden for dit interesseområde; privat eller erhverv. Vi sender dig e-mails, når der er aktuelle nyheder, som kan være relevante for dig.

Din direkte vej til ny juridisk viden – tryk her!